31.08.2021

Nye lægemidler mod søvnløshed og angst vinder frem

Danskere får i dag i højere grad ordineret andre lægemidler mod søvnløshed og angst end de afhængighedsskabende benzodiazepiner sammenlignet med for 10 år siden. Det er et af fundene i Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelser om forbruget af lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande.

Efter at der i en længere årrække har været iværksat tiltag for at nedbringe brugen af benzodiazepiner på grund af risikoen for at udvikle afhængighed, er forbruget over de seneste 10 år fortsat faldende, viser Sundhedsdatastyrelsens opgørelser. Det modsatte gør sig gældende for forbruget af bl.a. det antipsykotiske lægemiddel, quetiapin:

- Vi kan konstatere, at brugen af flere andre beroligende lægemidler er steget. Der er fx sket en tredobling i forbruget af det antipsykotiske middel quetiapin i lavdosis – fra 24.000 brugere i 2011 til 65.000 i 2020, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen. 

Udvikling i antal brugere af lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande, fordelt på lægemiddelgruppe, 2011 og 2020
Udvikling i antal brugere af lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande, fordelt på lægemiddelgruppe, 2011 og 2020
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen

Quetiapin bruges særligt til behandling af psykiske lidelser som skizofreni, men har også en sløvende virkning. Ændringen i forbruget kunne derfor tyde på, at quetiapin i lave doser i stigende grad bliver brugt som erstatning for benzodiazepiner.

Opgørelserne kan dog ikke direkte påvise, om ændringerne i forbruget af de to lægemidler har noget med hinanden at gøre, men antipsykotika med beroligende virkning har været anvendt til dette formål i flere år. Selvom quetiapin i modsætning til benzodiazepiner ikke er afhængighedsskabende, er det ikke godkendt som beroligende middel.

Over halvdelen af ældre på plejehjem får medicin mod søvnløshed og angst

Sundhedsdatastyrelsens opgørelser viser også, at mere end halvdelen – 62 procent – af alle plejehjemsbeboere på 65 år eller derover var i behandling med lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande i 2020. Det samme gælder i gennemsnit næsten hver tredje ældre 65+ år, uanset om de boede hjemme eller på plejehjem.

Andelen af brugere af lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande på 65 år eller derover i 2020, fordelt på plejehjem eller borger i eget hjem

Andelen af brugere af lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande på 65 år eller derover i 2020, fordelt på plejehjem eller borger i eget hjem
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

- Generelt kan vi se, at færre danskere bruger lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande – gennem de seneste ti år er antallet faldet med otte procent. Men andelen af ældre på plejehjem, der får den type medicin, er stadig relativt høj, siger Mette Keis Jepsen.

Fem nye opgørelser

Som led i Sundhedsstyrelsens arbejde med at monitorere forbruget af lægemidler og sikre, at det følger anbefalingerne, har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en række opgørelser over forbruget af lægemidler, som formodes brugt mod søvnløshed og angsttilstande med særligt fokus på brugen blandt ældre borgere. 

Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse udarbejdet to opgørelser om henholdsvis forbruget af lægemidler mod søvnløshed og angsttilstande hos ældre og skift i behandlingen af søvnløshed og angsttilstande over de seneste 10 år.

Sundhedsdatastyrelsen har desuden udarbejdet tre opgørelser om henholdsvis det generelle forbrug af det antipsykotiske middel quetiapin i lavdosis, forbruget af midlet blandt ældre, og om brugerne bliver opstartet i behandlingen af egen læge, på hospital eller hos speciallæge. 

Læs opgørelserne om sove- og angstdæmpende midler