29.04.2021

Nu kan sygehusene sammenligne medicinforbrug

Fremover får regionerne mulighed for at sammenligne deres forbrug af medicin med andre regioners forbrug. Det skal bidrage til at sikre en bedre og billigere brug af lægemidler på hospitalerne.

Siden 2018 har regionerne indberettet oplysninger om anvendelse og forbrug af lægemidler på offentlige hospitaler i landets fem regioner til Sygehusmedicinregisteret. Nu er der så blevet åbnet for, at regionerne selv kan dykke ned i tallene for deres og regionskollegernes medicinudskrivninger.

Med Sygehusmedicinregisteret er der for første gang skabt et samlet, landsdækkende overblik over brug af lægemidler på de offentlige hospitaler:

- Med øget fokus på forbruget af lægemidler i Danmark og stadig introduktion af nye lægemidler er det væsentligt, at regioner og andre sundhedsmyndigheder har så god information som muligt om lægemiddelforbruget i patientbehandlingen, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Karen Marie Lyng, om baggrunden for registeret.

Unikke forskningsmuligheder

Registeret indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke patienter der får hvilke lægemidler, og hvad lægemidlerne koster. Det forventes at blive et rigtig brugbart værktøj, fortæller Espen Jiménez Solem, som er overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og har deltaget i workshops og demonstrationer af registeret:

- Den helt store gevinst ved registeret er, at vi nu får et helt præcist overblik over, hvad vi behandler vores indlagte patienter med. Vi kan monitorere gældende vejledninger fra myndigheder og lægelige selskaber og sikre, at de bliver fulgt. Og vi kan analysere bivirkninger og effekt af lægemiddelbehandling på hospitalerne i særlige risikopopulationer. 

Ifølge Espen Jiménez Solem vil det nye register også gavne mulighederne for at forske i lægemidler:

- I kombination med Lægemiddelstatistikregisteret vil vi nu også kunne følge lægemiddelbehandling på tværs af sektorer for alle patienter i Danmark. Der er meget få lande i verden – hvis nogen overhovedet – der kan det. Registeret vil danne grundlag for unikke forskningsmuligheder, som vil komme patienter, klinikere og forskere til gavn og sikre Danmark en førende position inden for lægemiddelforskning. 

Fortsat udvikling

Registeret er endnu ikke fuldstændig komplet, da ikke alle lægemidler er registreret i de regionale medicinmoduler, men der arbejdes løbende på at få alle lægemidler, der bliver anvendt på sygehusene, med i registeret

I forlængelse af etableringen af Sygehusmedicinregisteret er der netop igangsat et nyt projekt, der bl.a. skal sikre komplette data i registeret og ikke mindst sikre mulighederne for at sammenstille data fra registeret med data fra andre af de nationale sundhedsregistre på et sikkert analysemiljø. Det nye projekt løber til udgangen af 2022.

Om Sygehusmedicinregisteret

Regionerne, Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen har i fællesskab etableret det nationale Sygehusmedicinregister. Registeret skal understøtte, at sygehusene og sundhedsmyndighederne har de rette oplysninger til at sikre en datadrevet styring og planlægning på lægemiddelområdet. 

Læs mere om Sygehusmedicinregisteret