31.05.2021

Hospitaler udreder patienter i samme tempo som før COVID-19

Danske hospitaler udreder igen somatiske patienter med samme hastighed, som før coronapandemien kom til Danmark. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Grafen viser den gennemsnitlige varighed for udredningsforløb i somatikken i antal dage. Kilde: Landspatientregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen
Grafen viser den gennemsnitlige varighed for udredningsforløb i somatikken i antal dage. Kilde: Landspatientregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Patienter på hospitalernes somatiske afdelinger bliver igen udredt lige så hurtigt, som før coronapandemien kom til Danmark. I første kvartal af 2021 gik der i gennemsnit 37 dage, fra en patient fik en henvisning til udredning på et hospital, til patienten var udredt. Til sammenligning var udredningstiden på 45 dage i andet kvartal af 2020. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsens monitorering af udredningsretten.

- Patienterne måtte i gennemsnit vente i længst tid på at blive udredt på et hospital i andet kvartal af 2020. Fra første til andet kvartal steg udredningstiden med en uge fra 38 til 45 dage. Derefter faldt udredningstiden igen løbende de næste kvartaler, og i begyndelsen af 2021 var udredningstiden tilbage på samme niveau som før COVID-19, siger konstitueret afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Joanna Phermchai-Nielsen.

Regeringen og Danske Regioner suspenderede i marts 2020 udredningsretten for både somatiske og psykiatriske patienter, så man ikke længere havde ret til enten at blive udredt inden for 30 dage eller få en udredningsplan, hvis det ikke var fagligt muligt at nå at blive udredt inden for 30 dage. Det skete for at sikre, at hospitalerne kunne foretage den nødvendige prioritering under COVID-19. Udredningsretten for somatiske patienter blev genindført i marts 2021, mens den for psykiatriske patienter blev genindført i september 2020.

Se nye tal fra monitorering af udredningsretten i somatikken her

Se nye tal fra monitorering af udredningsretten i psykiatrien her

Fakta om monitoreringen

  • Sundhedsdatastyrelsens monitorering af udredningsretten viser ud over udredningstiden også i hvor høj grad, regionerne samlet set efterlever udredningsretten. Der kan i den forbindelse være gyldige årsager til, at udredningen ikke i alle tilfælde kan ske inden for 30 dage. Det kan være faglige årsager eller patientens eget ønske om senere udredning, f.eks. på grund af ferie. I 4. kvartal 2019, som er seneste kvartal, hvor udredningsretten var gældende i hele kvartaler, overholdt regionerne udredningsretten i 87 procent af tilfældene.
  • Efter en pause på grund af implementeringen af det nye Landspatientregister udkommer Sundhedsdatastyrelsens monitorering af udredningsretten nu for 3. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021. For fremtiden udkommer monitoreringen igen løbende kvartalsvist.