07.04.2021

Vaccinationsindsats muligvis påvirket i en halv time

I en halv time i dag kunne nogle sundhedsprofessionelle opleve, at de ikke kunne logge på Fælles Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister. Det kan have påvirket muligheden for at udlevere medicin på apotekerne og registrere COVID-19-vaccination i den halve time.

I dag mellem 11.10 og 11.41 oplevede nogle sundhedsprofessionelle, at de ikke kunne logge på de af Sundhedsdatastyrelsens systemer, der kræver digital signatur og identitetsbekræftelse. Det drejede sig blandt andet om Fælles Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister, som blandt andet anvendes i forbindelse med COVID-19-vaccinationerne.

Fejlen blev hurtigt opdaget og udbedret, men det kan desværre have haft betydning for muligheden for at udlevere medicin på apotekerne og registrere vaccinationer mod COVID-19 i en halv time, hvis de sundhedsprofessionelle ikke i forvejen var logget på systemerne.

Fejlen påvirkede alene godkendelsen af de sundhedsprofessionelles digitale signatur og identitet. Både Fælles Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister var tilgængelige i hele perioden, hvis brugeren var kommet ind på systemet.

Vaccinationscentrene har procedurer, der beskriver, hvordan vaccinationerne skal registreres ved et it-nedbrud, og der har ikke været oplysninger, der ikke blev registreret korrekt i forbindelse med fejlen.

Fælles Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister er centrale systemer i det danske sundhedssystem og har normalt en oppetid på over 99,9 procent.