19.05.2022

Over 4 millioner danskere kan nu se sundhedsaftaler

De fleste danskere kan nu se deres aftaler med hospitaler, praktiserende læger og speciallæger. Det er et stort skridt på vejen mod at give patienterne et samlet overblik over deres aftaler.

Hvis man bor i Region Hovedstaden og Region Sjælland, kan man nu se sine aftaler med læger og sygehuse på sundhed.dk. Muligheden for at se sine aftaler er en del af den digitale løsning Aftaleoversigten, som rulles ud i hele landet i løbet af året. Region Midtjyllands hospitaler og læger er i forvejen kommet på, så samlet set er det nu to ud af tre danskere – svarende til over 4 millioner mennesker – der kan se deres aftaler. Når løsningen er fuldt indfaset, vil aftaler i sundhedsvæsenet – også det kommunale – kunne findes ét sted.

- Det vil gøre det lettere at være patient. Det vil især få betydning for dem, der er multisyge eller er kognitivt svækkede, der kan have særligt svært ved at få overblik over deres aftaler, men det vil også gøre livet lettere for alle os, der har oplevet at komme i tvivl, om det var tirsdag eller onsdag, man skulle til børnevaccination hos sin læge, siger Lisbeth Nielsen, som er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

Aftaleoversigten er en del af Et Samlet Patientoverblik, hvis programledelse og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen. Derudover består samarbejdet bag af Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Undgå spild

Samtidig vil løsningen betyde, at sundhedsfaglige kan se patienternes andre aftaler i deres fagsystemer og dermed undgå at dobbeltbooke patienter – for eksempel så borgere ikke modtager hjemmebesøg, mens de er til behandling på hospitalet. Det er ikke unormalt, at plejekrævende ældre har en række aftaler med hjemmehjælp, læger eller anden behandling i kalenderen på en uge. Det stiller store krav til overblikket – og kan betyde glemte aftaler eller dobbeltbookinger.

- Den her løsning skal først og fremmest gøre det lettere at være borger og patient. Men det er klart, at vi også håber, at det vil betyde færre udeblivelser og bedre brug af sundhedsvæsenets ressourcer, siger Lisbeth Nielsen.

Med den nye løsning kan man også give adgang til sin aftaleoversigt til andre. Det betyder, at pårørende får lettere ved at hjælpe syge og ældre med at holde styr på aftalerne.

- Vores løsning skal ses som en hjælp til den ældre og alle dem, der hjælper dem, så især de mest sårbare borgere får en bedre understøttelse af koordineringen. Den skal også sikre, at sundhedsfaglige kan undgå at lægge aftaler oveni hinanden, siger Lisbeth Nielsen.

Hvordan får jeg adgang?

Aftaleoversigten er færdigudviklet og bliver i løbet af året rullet ud på hospitaler, i kommuner og hos praktiserende læger og hos speciallæger. Når din region/kommune er kommet på, kan du se dine aftaler ved at gå ind på sundhed.dk/aftaler.

Gå til aftaleoversigten på sundhed.dk
Læs mere om aftaleoversigten