24.01.2022

Medicinforbrug viser alvorlighed i covid-19-indlæggelser

Hidtil er 50-60 procent af indlagte med covid-19 blevet behandlet for nedre luftvejsinfektion, som fx lungebetændelse. Men det er faldet til 30-40 procent den seneste måned. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Der er for tiden stort fokus på, hvor alvorlige sygdomsforløb indlagte med covid-19 oplever. Det kan et nyt register hos Sundhedsdatastyrelsen – Sygehusmedicinregisteret – bidrage til et bedre billede af. Nye tal herfra indgår i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at inden for det seneste år har 50-60 procent af de indlagte med covid-19 modtaget medicin, der specifikt bruges mod nedre luftvejsinfektion som følge af covid-19-sygdom. Medicinkrævende nedre luftvejsinfektion er et godt mål for alvorligheden af patienternes sygdomsforløb. 

Den seneste måned er andelen af indlagte med covid-19, der får behandling for nedre luftvejsinfektion dog faldet til 30-40 procent. Det kan blandt andet indikere, at omikronvarianten giver mindre alvorlige forløb end tidligere covid-19-indlæggelser, og at flere er vaccinerede/revaccinerede. Tallene skal tages med forbehold for, at de patienter, som fravælger behandling, eller hvor behandling er kontraindiceret, ikke indgår.

Nyindlagte i behandling for covid-19 nedre luftvejsinfektion

Antal indlæggelser per uge i behandling med medicin for COVID-19-lungebetændelse siden uge 45 2020 og til og med uge 2 (andel opgjort til og med uge 1) 2022
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Glæder sig over nye muligheder

Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Analyse, Statistik og Økonomi, glæder sig over de muligheder, det nye Sygehusmedicinregister vil give fremover.

- Det betyder blandt andet, at vi fremover kan nuancere analyser af indlagte – herunder hvor svære deres forløb er – i langt højere grad. Det vil gavne både forskningen og planlægningen af behandlingsforløb på sygehusene, siger hun.

Om registeret

Sygehusmedicinregisteret er et nyt register hos Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen vil i den kommende tid lave yderligere opgørelser omkring covid-19-patienters behandling i Danmark. 

Sygehusmedicinregisteret indeholder oplysninger om medicinering på offentlige sygehuse med udgangspunkt i medicinadministrationer i de regionale medicinmoduler. Regionerne har indberettet til Sygehusmedicinregisteret siden midten af 2018. Siden da har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med regionerne arbejdet på at forbedre kvaliteten af registeret. Det arbejde pågår stadig. 

Læs mere om Sygehusmedicinregisteret