04.10.2022

Flere forebyggelige indlæggelser og ambulante hospitalsophold

Flere ældre hjemmehjælpsmodtagere kommer på hospitalet, selvom det kunne have været forebygget.

Ældre, der modtager hjemmehjælp, kommer stadig oftere på hospitalet på grund af tilstande, som kunne have været forebygget. Det viser kvalitetsindikatoren for forebyggelige sygehusophold blandt hjemmehjælpsmodtagere på 65+ år, som Sundhedsdatastyrelsen nu har opgjort for perioden 2015 - 2021.

På nationalt niveau er indikatoren i 2021 steget til 170 mod 159 i 2015. I absolutte tal kom ældre hjemmehjælpsmodtagere 16.854 gange i 2021 på hospitalet på grund af en  tilstand, der kunne have været forebygget. 

Indikatoren viser, hvor ofte det – set i forhold til gruppens størrelse – sker, at hjemmehjælpsmodtagere kommer på hospitalet grundet tilstande, som kommunerne – sammen med regionerne – vurderes at have haft gode muligheder for at forebygge.

Konkret handler det om indlæggelser og ambulante hospitalsophold indenfor følgende diagnosegrupper: Dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdomme (bl.a. lungebetændelse), blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget blodmangel, sociale og plejemæssige forhold og tryksår.

Et vigtigt fokusområde

Indikatoren er et vigtigt pejlemærke, fordi det er belastende både sundhedsmæssigt og økonomisk, når ældre skal på hospitalet med noget, som kunne have været forebygget ved rettidig pleje og behandling. 

- Vi kan ikke ud fra data læse, hvad det stigende antal kontakter skyldes, men uanset årsagen er det et vigtigt fokusområde for både kommuner og regioner. Selvfølgelig især af hensyn til borgeren, men også fordi det er med til at presse sundhedsvæsenet, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen.

Sundhedsdatastyrelsen opgør indikatoren baseret på indberetninger fra kommuner og sygehuse.