18.01.2022

Flere ansatte på sygehusene

Der er leveret 6 procent flere arbejdstimer på de danske sygehuse i 3. kvartal 2021 end i samme periode året før.

Der er offentliggjort tal for ansatte på offentlige sygehuse i 3. kvartal på eSundhed. De viser, at der samlet set blev leveret flere arbejdstimer. Samlet set var der i 3. kvartal 116.200 fuldtidsansatte på de offentlige sygehuse mod 110.100 i samme periode året før. Det svarer til en vækst på 6 procent. Således fortsætter trenden med flere ansatte på de offentlige sygehuse. Væksten i det seneste år har dog været usædvanlig stor og skal ses i lyset af blandt andet COVID-19.

Tallene dækker over væsentlige forskelle i udviklingen af fuldtidsbeskæftigede inden for de enkelte faggrupper. Således er antallet af læger vokset 3 procent, antallet af social- og sundhedsassistenter med over 7 procent. En række mindre faggrupper som socialrådgivere og farmaceuter er vokset med over 12 procent. Flere af stigningerne hænger naturligt sammen med indsatsen i forbindelse med COVID-19.

Andre faggrupper har haft en mere begrænset vækst. Det gælder for eksempel jordemødre (0,5 procent) og portører (2 procent). 

Sygeplejersker leverede færre arbejdstimer i 3. kvartal end i samme periode året før, svarende et fald på 2 procent. Sommerens strejke betyder dog, at man fortsat skal tolke data forsigtigt. Det skyldes, at opgørelsen baserer sig på løndata, og at strejkende sygeplejersker ikke får udbetalt løn, hvormed de ikke indgår i opgørelsen under strejkeperioden.

Fordelingen af fuldtidsbeskæftigede mellem faggrupperne er nogenlunde den samme som i 2020. I 3. kvartal 2021 er sygeplejersker og læger de største faggrupper, og udgør hhv. 30 procent og 16 procent af de fuldtidsbeskæftigede på de offentlige sygehuse.

Opdatering 2. februar 2022:
Det fremgik tidligere af denne nyhed, at antallet af bioanalytikere er steget 24 procent. Det er desværre ikke korrekt. Gruppen 'Bioanalytikere' indeholder også andre grupper, der er ansat på en overenskomst med Danske Bioanalytikere – herunder gruppen 'Laboranter', der er vokset meget kraftigt.

Se tal for ansatte på offentlige sygehuse på eSundhed