28.04.2022

Antallet af fertilitetsbehandlinger stiger igen

Efter et dyk i 2020 stiger antallet af fertilitetsbehandlinger. Det er dog fortsat lavere end før covid-19.

I 2021 blev der startet 37.560 fertilitetsbehandlinger i det danske sundhedsvæsen. Det er 650 flere end i 2020, hvor især covid-19 betød et fald i antallet af behandlinger. Trods stigningen er der fortsat et stykke op til niveauet før covid-19. I 2019 blev der startet 40.090 fertilitetsbehandlinger.

- Der er ingen tvivl om, at covid-19 har påvirket aktiviteten. Dels ved, at der generelt er startet færre behandlingsforløb, og dels ved at færre udlændinge er blevet behandlet på private fertilitetsklinikker. Derudover blev fertilitetsområdet også berørt af sygeplejerskestrejken, siger Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Færre tvillinger

Mens antallet af fertilitetsbehandlinger er steget set over en lang årrække, så er det gået den anden vej med den såkaldte flerfoldsrate – der er andelen af graviditeter, hvor der er mere end et foster. Hvor der i 2012 var mindst to fostre ved 11,5 procent af graviditeterne efter fertilitetsbehandling, så var det tilsvarende tal i 2021 2,9 procent.

Det er en glædelig udvikling, fordi graviditeter med mere end et barn medfører en øget risiko for både børn og mor. Derfor har der været fokus på at nedbringe flerfoldsraten, og det er i høj grad lykkedes, siger Mette Keis Jepsen.

Hvad er fertilitetsbehandlinger?

Fertilitetsbehandlinger - også kaldet for assisteret reproduktion - sigter på at hjælpe kvinder med at blive gravide enten ved insemination eller mere avancerede metoder som udtagning og befrugtning af æg.

Modtagerne af fertilitetsbehandlinger er dels bosiddende i Danmark, der bliver behandlet på offentlige og private klinikker. Dels udlændinge, der bliver behandlet for egen regning på private klinikker. 

Den mest udbredte behandlingsform er IVF-behandling, hvor æg udtages fra æggestokkene og befrugtes med sædceller uden for livmoderen – populært kaldet reagensglasbehandling. De to næstmest udbredte behandlinger er insemination med enten partners sæd eller med donorsæd.

Læs analysen ’Antallet af fertilitetsbehandlinger har været stigende fra 2012 til 2019’