09.09.2022

Højeste fødselstal i over 10 år

63.710 nyfødte kom til verden i 2021. Det er det højeste antal siden 2010.

Der var travlhed på fødegangene sidste år. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 2021 blev født 63.710 børn i Danmark. Det er det højeste antal nyfødte siden 2010.

- Vi kan ikke ud fra tallene sige, hvorfor fødselstallet er steget, men det sker efter, at fødselstallet set over en lang årrække ellers har været faldende. Så det bliver spændende at se, om tendensen fortsætter eller det var et engangsresultat i forbindelse med covid-pandemien, siger afdelingschef Mette Keis Jepsen.

Ud over selve fødselstallet indeholder de nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen en lang række oplysninger om nyfødte og fødsler – herunder adskillige oplysninger fra graviditetens begyndelse, forskellige fødselsindgreb samt oplysninger om fødslen og det nyfødte barn til dødelighed.

Faldende dødelighed

Når det gælder børnedødeligheden, så er den svagt faldende. Det skyldes blandt andet et fortsat fald i dødeligheden blandt for tidligt fødte børn. Fra 2018 til 2021 er det stabilt 99,9 pct. af børn født til termin, som overlever. Blandt børn født før uge 28 – de ekstremt for tidligt fødte – er overlevelsen steget fra 60,5 pct. til 67,4 pct. i samme periode. Tallene skal dog tages med det forbehold, at der for 2021 er tale om foreløbige tal, da børn, født de sidste fire måneder af 2021, endnu ikke har gennemlevet deres første leveår.

Fra 2018 til 2021 har andelen af fødsler til terminen – defineret som efter mindst 37 ugers graviditet, men før 42 ugers – ligget stabilt på 92 pct. Cirka 6 pct. af fødsler sker før termin og cirka 2 pct. sker efter terminen.

Flere store børn

De nye tal viser også, at der i perioden 2019-2021 tiltagende er født flere store børn. Til gengæld er der et fald i andelen af børn, der er undervægtige, når de bliver født. Samlet betyder det, at andelen af børn, som er normalvægtige ved fødsel, når man tager højde for graviditetens længde, er uændret de seneste år.

Faldet i undervægtige børn kan skyldes, at færre gravide ryger. De nyeste tal viser også, at andelen af nyfødte, som fødes små set ift. graviditetens længde, er dobbelt så stor, hvis moren har røget hele sin graviditet, som for ikke-rygere. Tallene skal dog tages med det forbehold, at det er kendt, at rapporteringen af rygning kan være fejlbehæftet.

Se data på eSundhed

Tre nye opgørelser

Antallet af nyfødte og fødsler er steget i 2021 (PDF)

Svag tendens til faldende spædbarnsdødelighed i Danmark i perioden 2018-2021 (PDF)

Andelen af nyfødte født små ift. gestationsalder er faldet i perioden 2019-2021 (PDF)