15.06.2022

Sundhedsdata på Folkemødet

På årets Folkemøde sætter vi blandt andet fokus på, hvad det kræver, hvis Danmark fortsat skal være førende, når det gælder sundhedsdata, og hvad vi kan lære af alt det, der lykkedes med digitale løsninger og brug af data under covid-19-pandemien.

Mennesker går rundt på Folkemøde

Torsdag den 16. juni begynder Folkemødet på Bornholm. Det betyder også, at Sundhedsdatastyrelsen er på Folkemødet for første gang, siden covid-19 kom til Danmark.

- Vi glæder os til at være med til at sætte digitale løsninger og brugen af sundhedsdata på dagsordenen. Samtidig er det en god anledning til at møde repræsentanter for mange af de organisationer, vi samarbejder med, siger direktør Lisbeth Nielsen.

På Folkemødet deler Sundhedsdatastyrelsen et telt – kaldet 'Faktaboksen' – med VIVE og Danmarks Statistik. Teltet har pladsen J19 og ligger i området Kæmpestranden, hvor også en lang række andre sundhedsorganisationer har plads.

I teltet inviterer Sundhedsdatastyrelsen alle interesserede til fire arrangementer:

Hvorfor gav corona så gode digitale løsninger?

Torsdag d. 16. juni kl. 15

Corona viste, hvad vi kan. Da corona-pandemien satte både verden og det danske sundhedsvæsen på den anden ende, så lykkedes det i stor stil at udvikle og implementere it-løsninger til test, vaccination og coronapas i et tempo, vi aldrig har set før. Og de virkede. Det skyldes ikke mindst, at der blev samarbejdet på kryds og tværs af sundhedsvæsenet. 

Hvorfor gik det så godt? Hvad kan vi lære af det? Og hvordan bruger vi de erfaringer fremover, når vi skal lave digitale løsninger til gavn for danskernes sundhed? Det undersøger vi i denne debat sammen med en række af de centrale aktører, som var med til at skabe løsninger på tværs af hele det danske sundhedsvæsen under den mest alvorlige sundhedskrise, vi har haft i nyere tid.

Verdensførende på sundhedsdata – men hvor længe?

Fredag d. 17. juni kl. 15

Danmark bliver igen og igen fremhævet som førende inden for sundhedsdata. Men mange andre lande og store virksomheder opruster. For der er både store gevinster for patienterne og milliarder på bundlinjen i bedre brug af sundhedsdata. Omkring 20 pct. af vores eksport kommer i dag fra life science-virksomheder – og deres andel er voksende.

Sundhedsdata er i stadig højere kurs, og både lande og store virksomheder intensiverer indsatsen, mens den teknologiske udvikling giver helt nye muligheder for at indsamle og behandle data i hidtil uset omfang.

Hvad vil det betyde for Danmark, hvis vi mister vores førerposition på sundhedsdata? Hvad vil det kræve, hvis Danmark stadig skal være verdensførende inden for sundhedsdata om 10 år? 

De spørgsmål stiller vi til de virksomheder, som bygger deres milliardforretninger på data, og de patienter, alle vores sundhedsdata stammer fra. 

Kan digitale løsninger frigøre hænder i sundhedsvæsenet?

Lørdag d. 18. juni kl. 12

Der er kamp om hænderne på det danske arbejdsmarked. I sin nye strategi for digitalisering lægger regeringen op til, at digitale løsninger skal løse opgaver svarende til 10.000 offentlige fuldtidsstillinger.

Hvordan gør man det i praksis? Hvordan kan vi gennem bedre brug af sundhedsdata og digitale løsninger bidrage til et sundhedsvæsen, der mangler hænder? Hvordan vil det være som patient? Vil det betyde mindre fysisk og menneskelig kontakt, eller vil det tværtimod betyde mere tid til samtale og behandling og mindre på andre opgaver, praktik og transport?

Hvordan hjælper vi ikke-digitale borgere?

Lørdag d. 18. juni kl. 15

Hvor stor er udfordringen med de ikke-digitale borgere? Hvordan hjælper vi dem bedst? Forsvinder udfordringen i fremtiden – eller skal vi indstille os på, at der altid vil være nogen af os, der har digitale udfordringer? Det bliver vi klogere på sammen. 

For mens flere og flere ting skal klares digitalt, har omkring hver femte dansker udfordringer med at bruge digitale løsninger. Gruppen af såkaldte 'digitalt udsatte' rummer både mennesker, der aldrig har lært at bruge løsningerne, og mennesker, der har mistet evnen på grund af sygdom.

Hvad betyder det for ens liv i det moderne Danmark, hvis man ikke har særligt stærke digitale kompetencer? Og hvordan indretter vi vores stadig mere digitale systemer, så barrieren for at bruge dem bliver lavere, og de samtidig tager højde for, at der er en gruppe, der – permanent eller midlertidigt – ikke kan bruge løsningerne?

Derudover deltager Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen i en række øvrige arrangementer om brugen af sundhedsdata.

Kamp om opmærksomheden

I år deltager næsten 800 foreninger, virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og politiske partier. Til sammen står de ifølge Folkemødet for 2.500 events, debatter, koncerter, talks og politiske arrangementer. I 2019 hvor der senest blev afholdt et Folkemøde, der ikke var påvirket af covid-19, deltog over 110.000 besøgende.