07.06.2022

Unikke danske sundhedsdata skal løfte international forskning

Som et led i regeringens life science-strategi skal nyt fremstød skabe international opmærksomhed om de unikke danske sundhedsdata. Målet er mere viden og bedre behandling for alle.


I dag lanceres materialet, der er målrettet internationale virksomheder og forskere og består af fem film og forskellige præsentationsmaterialer. Materialet, der er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Invest in Denmark, udbredes i den kommende tid via de sociale medier og skal fx bruges af sundhedsmyndighederne og de danske ambassader og innovationscentre under Udenrigsministeriet til at skabe interesse for danske sundhedsdata.

I filmene fortæller to medicinalvirksomheder og en forsker blandt andet om deres arbejde med danske sundhedsdata, og hvorfor de danske sundhedsdata er særligt gode at forske i.

Formålet er i første omgang at skabe opmærksomhed om de unikke muligheder for at bruge de danske sundhedsdata til forskning og udvikling og på den måde tiltrække internationale samarbejdspartnere og investeringer. På længere sigt er målet, at den øgede brug af de danske sundhedsdata skal bidrage til at forbedre og udvikle sundhedsvæsenet og behandlingen for fremtidige patienter, både i Danmark og i udlandet. 

Adgangen til danske sundhedsdata er nøje reguleret, og for at udenlandske virksomheder kan få lov til at forske i danske sundhedsdata, skal de leve op til samme krav som de danske og skal derudover indgå et samarbejde med en dansk forskningsinstitution. Det kan man høre mere om i den film, der fortæller om ansøgningsprocessen for udenlandske forskere og virksomheder, og de krav, der stilles. 

Alt materialet er frit tilgængeligt og kan anvendes af alle, som finder det relevant. Du kan finde materialet på hjemmesiden Health data Denmark:

Gå til healthdatadenmark.dk

Promoveringsmaterialet består i:

 • Video: Danish health data – we call it ‘Data for Life’
  I filmen fortælles om de unikke danske sundhedsdata og mulighederne for at forske i dem.
 • Video: Danish health data is of very high quality
  Chief Medical Officer Anne Bloch Thomsen fra medicinalvirksomheden Pfizer fortæller, hvordan de har anvendt danske real world data til at afgøre prævalensen for en sygdom, som hedder NASH.
 • Video: Danish health data is a strong foundation for high quality research
  Professor Preben Bo Mortensen fra forskningsprojektet iPsych på Aarhus Universitet fortæller, hvordan de har anvendt danske sundhedsdata til at identificere en stor gruppe psykiatriske patienter og set på faktorer, som påvirker risikoen for psykisk sygdom. 
 • Video: Danish health data is rich in epidemiological data 
  Medical Affairs Manager Ulla Sofie Lønberg fra medicinalvirksomheden AbbVie fortæller, hvordan de i deres registerstudie har anvendt danske sundhedsdata. De har bl.a. set på, hvilke karakteristika forskellige patientgrupper har. 
 • Video: How to access Danish health data
  I filmen fortælles om ansøgningsprocessen og de krav, der stilles, for at udenlandske forskere og virksomheder kan få adgang til at forske i danske sundhedsdata.
 • Slidedeck
  PowerPoint-præsentation om de danske sundhedsdata.
 • Faktaark 
  Lanceres ultimo juni.