13.12.2022

Konference om sundhedsdata

Sammen med WHO sætter vi over de næste tre dage fokus på brug af sundhedsdata til statistik og forskning.

Vibeke van der Sprong, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, byder velkommen til konferencen
Vibeke van der Sprong, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, byder velkommen. Foto: WHO/Uke Borregaard

I dag starter en tredages konference om sundhedsdata, som Sundhedsdatastyrelsen arrangerer sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Velkomsten er ved Hans Henri P. Kluge, direktør for WHOs europæiske region og Vibeke van der Sprong, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen.

I Danmark er vi langt fremme når det kommer til at anvende sundhedsdata i både patientbehandling og til forskning. De danske sundhedsdata er internationalt set unikke, og giver værdifuld viden for forskning, kvalitetsudvikling og innovation – det man kalder sekundær brug af sundhedsdata. For bedre at udnytte potentialet ved brug af sundhedsdata til forskning, er det afgørende at kigge på internationale erfaringer. 

Der vil under konferencen være en række oplæg, der har fokus på samarbejde og fælles løsninger i forhold til, hvordan man i international sammenhæng gør bedre brug af sundhedsdata. Blandt andet holder Jerome De-Barro, Policy Officer i EU-Kommissionen, oplæg om Kommissionens forslag om at etablere et European Health Data Space.

Derudover deltager repræsentanter fra en række lande - bl.a. Finland, Israel, Brasilien, Sydkorea, Turkmenistan og Rumænien i paneldiskussioner om deres udfordringer og erfaringer med sekundær anvendelse af sundhedsdata.

Vi glæder os til at blive klogere sammen – og ikke mindst til at sikre, at data kan bruges bedre til gavn for patienter og samfund.