02.06.2022

Flere tager medicin mod for meget mavesyre

Flere danskere får mavesyrehæmmende medicin og det gennemsnitlige forbrug stiger. Brugen er mest udbredt blandt ældre borgere og plejehjemsbeboere.

Brugen af mavesyrehæmmende medicin af typen protonpumpehæmmere (PPI) er steget jævnt over en længere årrække. Knap 646.000 danskere indløste i 2021 recept på PPI. Det er en stigning på ca. 26 pct. siden 2012. Til sammenligning er den danske befolkning kun vokset med ca. 4 pct. 

Det gennemsnitlige forbrug er steget fra 216 til 240 definerede døgndoser (DDD) om året. Dermed er både antallet borgere, som får PPI og mængden af PPI steget.

Ældre bruger mest

PPI udgør cirka 90 pct. af brugen af medicin mod for meget mavesyre i Danmark. Langt den største del af PPI er købt på recept på apotekerne (96 pct.). Brug af PPI er særligt udbredt blandt ældre borgere (65 år eller ældre), der udgør 44 pct. af alle brugere af PPI. 

Det er samtidig i denne gruppe, at borgernes mængdeforbrug er størst. Mens 18-24-årige brugere i gennemsnit har indløst recept på 89 DDD i 2021, så har de 80-årige eller derover i gennemsnit købt 282 DDD. Det fremgår også af tallene, at andelen af brugere er størst blandt ældre plejehjemsbeboere (33 pct.) sammenlignet med ældre borgere, der bor i eget hjem (25 pct.). 

- Da brugen af PPI er så udbredt blandt danskerne, er det vigtigt, at det sundhedsfaglige personale har særligt fokus på brugen af medicinen, samt at der foretages løbende vurdering af fortsat behov for vedvarende behandling og eventuelt. justering i eller ophør af behandlingen, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen. Dette er i tråd med behandlingsvejledningen fra Dansk Selskab for Almen Medicin. 

Få bivirkninger, men bør begrænses

PPI har generelt få bivirkninger, men bør som udgangspunkt kun anvendes i en kortere periode. Typiske bivirkninger kan være diarré, kvalme og forstoppelse. Ved langvarig brug kan der være mindre øget risiko for bl.a. infektioner, malabsorption og frakturer.  

Længden af behandlingen med PPI er typisk steget fra 250 til 337 dage gennem de sidste 10 år for alle borgere. Især de 45-årige og derover er i behandling i tre år eller længere. Generelt anbefales behandling med PPI sjældent længere end 8 uger. Det er kun få borgere, der har behov for langvarig PPI-behandling. 

To nye opgørelser

Læs analyserne:
’Forbruget af mavesyrehæmmende medicin stiger fortsat’
’Brugen af mavesyrehæmmende medicin er meget udbredt blandt ældre borgere’