21.01.2022

Lille fald i nye kræfttilfælde

Antallet af nye kræfttilfælde faldt en anelse i 2020, mens antallet af danskere, der enten har eller har haft kræft, er steget med knap 43 procent de seneste ti år, viser ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tal opdateret i april 2022

Bemærk, at tal for prævalens er opdateret pr. 6. april 2022, og at tallene derfor også er rettet i nedenstående nyhed og i de to opgørelser. Dette skyldes, at få kræfttilfælde diagnosticeret før 1978 ikke indgik i den tidligere opgørelse.

I 2020 blev der konstateret 45.205 nye kræfttilfælde i Danmark. Det svarer til en incidensrate på 626 pr. 100.000 indbyggere, hvilket er et fald i forhold til 2019, hvor incidensraten var 646. 

Blandt de nye kræfttilfælde var der 4.897 kvinder, der fik konstateret brystkræft, som fortsat er den kræftform, der er flest, der får. For begge køn er kræft i lunge, bronkie og luftrør den hyppigste kræftform med den højeste incidensrate, efterfulgt af tyktarmskræft og modermærkekræft.

- Det generelle billede af, hvilke kræftformer der er de hyppigst forekommende, er uændret. For de ovennævnte kræftformer på nær modermærkekræft er incidensraten faldet over perioden fra 2011-2020, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Nye kræfttilfælde for de fem hyppigste kræftformer, 2011-2020

Nye kræfttilfælde for de fem hyppigste kræftformer, 2011-2020
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen
Note: Opgørelsen viser de aldersstandardiserede incidensrater for antal nye kræfttilfælde pr. 100.000 borgere. Brystkræft vises alene for kvinder, og prostatakræft alene for mænd. Øvrige medtager begge køn.

362.715 danskere har haft kræft

I 2020 var der 362.715 danskere, der enten havde kræft eller tidligere havde haft kræft. Det er 108.490 flere end i 2011, hvilket er en stigning på 43 procent. 

- Stigningen skyldes formentlig, at den ældre del af befolkningen er vokset de seneste ti år, og at flere er blevet diagnosticeret, samtidig med at vi er blevet bedre til at behandle kræft, fortæller Mette Keis Jepsen. 

I de seneste ti år har brystkræft været den kræftform, hvor flest lever efter en kræftdiagnose. Antallet er steget fra 56.752 i 2011 til 73.926 i 2020, svarende til en stigning på 30 procent.

Se tal for nye kræfttilfælde i 2020 på eSundhed

Læs analyserne ’Stadig flere overlever kræft i 2020’ og ’Fald i antallet af nye kræfttilfælde’