08.03.2022

Pilotafprøvning af Min Graviditet

Nu afprøves den app, der skal afløse den papirbårne vandrejournal.

Grafik af gravid og partner samt hvidkitlet person.

Selvom Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, så bliver man som gravid stadig udstyret med en gul papirkuvert, der rummer ens journal. Papirkuverten tager man (hvis man ellers husker den) med til konsultationer med blandt andre jordemødre og ens praktiserende læge, og det er her sundhedsplejersken kigger, når barnet er født.

Sådan har det været siden 1976, men det er snart slut. En ny app, der digitalt og automatisk samler information fra alle de sundhedsfaglige, der har kontakt til den gravide, er lige nu i pilotafprøvning. IT-projektleder Ida Anthony udtaler: 

”Håbet er, at gravide og sundhedsfaglige snart kan have en mere tidssvarende løsning i hænderne end den klassiske kuvert”. 

Løsningen vil betyde, at både den gravide og sundhedspersonalet hurtigere og lettere får overblik over graviditeten – og ikke risikerer, at den fysiske kuvert bliver væk.

Pilotafprøvningen kører frem til juli 2022. Hvis alt går godt, går arbejdet med at gøre app’en tilgængelig for alle gravide på tværs af landet i gang derefter.

Kompliceret udviklingsopgave

Udviklingen foregår i et tæt samarbejde mellem bl.a. de praktiserende lægers organisation, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Medcom og Region Syddanmarks udviklingsorganisation; Syddansk Sundhedsinnovation. Projektleder Lone Dalager Kristensen fra Syddansk Sundhedsinnovation udtaler: 

”Det har været en høj prioritet fra projektets opstart at få både de gravides og de sundhedsfagliges input båret godt ind i appen. Det er en teknisk kompliceret opgave at udvikle appen, fordi den skal samle information på tværs af sundhedsvæsenet.” I spidsen for selve udviklingsarbejdet står Sundhedsdatastyrelsen og firmaet Trifork. 

Udover at gøre livet lettere for den gravide, samles alle oplysninger om den pågældende graviditet, så de fagpersoner, der ser den gravide undervejs i forløbet, har en fælles platform, hvor oplysningerne er tilgængelige. Det skal gerne give et bedre tværgående samarbejde mellem praktiserende læge, jordmødre og sundhedsplejerske, hvilket bidrager til et mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Kan tage tid

Foreløbig går pilotafprøvningen godt. De første gravide har fået appen i hånden, og de sundhedsfaglige er i gang med at bruge Graviditetsportalen. Nu fokuserer vi på at samle op på brugernes erfaringer, så løsningen fungerer som alle forventer. Hvilket netop er formålet med en pilotafprøvning. 

”Vi er meget optagede af, hvordan den virker for den gravide og sundhedspersonalet i praksis,” siger IT-projektleder Ida Anthony og fortsætter: ”Det er teknisk kompliceret at sikre, at data bliver delt på tværs af sundhedsvæsnets parter, men det betyder ikke, at løsningen skal være kompliceret at bruge.” 

Udover selve journalen, så indeholder appen information om graviditet og fødsel, som kan vejlede den gravide. ”Som gravid kan man i dag have svært ved at få overblik over den information, der findes. Derfor er vi glade for at kunne give de gravide artikler, som er godkendt af sundhedsmyndighederne, direkte i appen”, siger IT-projektleder Ida Anthony.

I efteråret 2022 bliver både appen og den sundhedsfaglige platform tilpasset, så der bliver taget hånd om de erfaringer, som både gravide og sundhedspersoner har gjort sig i løbet af pilotafprøvningen.

Læs mere om hele projektet Graviditetsmappen

Faktaboks

Bag appen står:

Sundhedsministeriet
Syddansk Sundhedsinnovation
Danske Regioner
PLO
KL
MedCom
Sundhedsstyrelsen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Sundhedsdatastyrelsen