16.12.2022

Nye tal for kroniske sygdomme

Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser er blevet opdateret med tal for 2022.

På eSundhed.dk har Sundhedsdatastyrelsen nu offentliggjort den årlige opgørelse for 2022 for de udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser i RUKS. Det er tilstande som KOL, diabetes, demens og skizofreni. De årlige opgørelser viser bl.a. den antalsmæssige sygdomsudvikling på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, herunder hvor mange der findes med de kroniske sygdomme (forekomst) og tilgangen i nye sygdomstilfælde (incidens) i Danmark.