31.08.2022

Sundhedsvæsenets ’telefonbog’ bliver mere robust

Regioner, statslige myndigheder, leverandører af sundheds-it og apoteker kan fremover få adgang til daglige opdateringer i Sundhedsvæsenets Organisationsregister via en ny system-til-system løsning.

Adgangen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) bliver nu mere robust og sikker, når der fremover kan trækkes opdaterede data fra registeret via Den Nationale Serviceplatform. 

SOR danner udgangspunkt for blandt andet registrering af behandlinger, adgangsstyring og digital kommunikation i sundhedsvæsenet. Når hospitalet eksempelvis skal sende besked til hjemmesygeplejersken om, at en borger bliver udskrevet, sendes udskrivningsbrevet digitalt fra hospitalet til det lokationsnummer, som den kommunale hjemmesygepleje er registreret med i SOR. For at blandt andet henvisninger, recepter, udskrivnings- og indlæggelsesbreve, epikriser med mere lander rette sted, er det derfor afgørende, at sundhedsvæsenet kan hente de opdaterede oplysninger i SOR.

Den Nationale Serviceplatform, som tilgås via Sundhedsdatanettet, har et meget stabilt, robust og sikkert driftsmiljø i forhold til det, der tilbydes via fildelingssiden sor-filer.sundhedsdata.dk, hvorfra regionerne og andre indtil nu har skullet hente SOR-data. 

Bedre data

Baggrunden for den nye løsning er, at sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK), der i dag bruges af sygehusene parallelt med SOR, vil blive udfaset pr. 1. april 2024. Den nye løsning indeholder historiske data og såkaldte mapningstabeller, hvor det er muligt at se relationerne mellem SHAK-klassifikationen og diverse data i SOR.

Alle, der har adgang til Den Nationale Serviceplatform via Sundhedsdatanettet, anbefales at skifte til den nye løsning på Den Nationale Serviceplatform. Men også for dem, der ikke har adgang til Sundhedsdatanettet og derfor ikke kan bruge den nye løsning, er det muligt at hente de forbedrede data på den eksisterende fildelingsside. Når man henter information fra SOR på fildelingssiden, vil man nu kunne downloade de nye, udvidede SOR2 CSV-filer, der også indeholder historik og mapningstabellerne.

Læs mere om SOR2-tabeller og datatyper
Læs mere om de udvidede SOR2 CSV-filer

Om Sundhedsvæsenets Organisationsregister

Sundhedsvæsenets Organisationsregister indeholder informationer om organisations- og adressedata samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen.

Registeret bruges i mange fagsystemer og i en lang række kritiske it-løsninger på tværs af sundhedsvæsenet og gør det blandt andet muligt at følge alt fra økonomi og personale til behandlinger og udskrivning af medicin helt ned på afsnits-, afdelings- og enhedsniveau.

Læs mere om Sundhedsvæsenets Organisationsregister