21.06.2022

Fremtidens visitation til høreapparatbehandling kan blive digital

Hvis du har mistanke om, at du har brug for høreapparat, er du normalt nødt til at lægge vejen forbi ørelægen. Et nyt pilotprojekt peger dog på, at visitation til høreapparat kan foregå uden fysisk besøg hos ørelægen med både høj kvalitet og høj patientsikkerhed.

751 nordjyske borgere med høretab har siden marts 2021 deltaget i en klinisk valideret afprøvning af digital visitation til høreapparat. Resultaterne viser, at den digitale visitation er lige så sikker for borgeren som de traditionelle konsultationer og har mindst den samme kvalitet. 

- Umiddelbart forbinder mange af os nok undersøgelse af hørelsen med flere besøg hos fx ørelægen eller i en høreklinik. Med pilotprojektet InHEAR baner vi vejen for, at vi som borgere skal have færre besøg og færre genundersøgelser. Gevinsterne er ikke bare mindre besvær for borgeren. Det ser også ud til, at vi hurtigere kan komme frem til den rigtige hørebehandling, fortæller programleder i Sundhedsdatastyrelsen Søren Jakobsen.

Når forundersøgelsen er gennemført – hvilket i fremtiden godt kan være hos den lokale, private høreklinik – sendes resultaterne videre til digital visitation hos en øre-, næse- og halslæge. Lægen vurderer, om borgeren vil have glæde af et høreapparat, herunder om det er et ukompliceret eller kompliceret høretab. 

Hvis der er mistanke om kompliceret høretab, bliver borgeren sendt til videre udredning i det offentlige behandlingstilbud. Er det ukompliceret – fx et almindeligt aldersbetinget høretab – kan borgeren vælge umiddelbart at fortsætte sin høreapparatbehandling i et privat tilbud.

Resultaterne fra InHEAR viser, at:

  • Den digitale visitation er sikker
    I den digitale visitation blev både de ukomplicerede høretab og de komplicerede, behandlingskrævende høretab identificeret med mindst samme sikkerhed. Det betyder, at borgeren hurtigere kan komme videre til det rigtige behandlingstilbud. 
  • Borgerne er tilfredse med behandlingen
    Borgerne oplevede mindre ventetid og færre besøg og meldte meget positivt tilbage om deres oplevelse med digital visitation.
  • De nødvendige kompetencer er til stede
    De nødvendige kompetencer og krav til kvalitet til fx billedoptagelse af øret er til fulde til stede i både det private og offentlige tilbud.

Første afprøvning af sin art

I afprøvningen blev en tredjedel af borgerne visiteret digitalt til offentlig høreklinik, en tredjedel blev visiteret digitalt til privat høreklinik, mens den sidste tredjedel blev traditionelt visiteret ved fysisk fremmøde i konsultation. Et par måneder efter deres hørebehandling blev alle deltagerne undersøgt af en øre-, næse- og halslæge for at sikre, at de havde modtaget den rigtige behandling.

- Pilotprojektet er det første af sin art i Danmark og er en hjørnesten i arbejdet med at realisere visionen om at tilbyde borgere med mistanke om et høretab en fuld digitalt understøttet fjernvisitation, siger Søren Jakobsen. - Det ser vi frem til at arbejde videre med, så borgeren kun skal undersøges én gang i forbindelse med behandlingen, og data genanvendes i hele behandlingsprocessen.

Læs evalueringen af InHEAR

Programmet Høreområdet i fremtiden, der ledes af Sundhedsdatastyrelsen, skal bidrage til at sikre, at mennesker med høretab fremover får hurtigere og bedre høreapparatbehandling.

Læs mere om Høreområdet i fremtiden