2022

24.01.2022

Medicinforbrug viser alvorlighed i covid-19-indlæggelser

Hidtil er 50-60 procent af indlagte med covid-19 blevet behandlet for nedre luftvejsinfektion, som fx lungebetændelse. Men det er faldet til 30-40 procent den seneste måned. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

21.01.2022

Lille fald i nye kræfttilfælde

Antallet af nye kræfttilfælde faldt en anelse i 2020, mens antallet af danskere, der enten har eller har haft kræft, er steget med knap 43 procent de seneste ti år, viser ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

18.01.2022

Flere ansatte på sygehusene

Der er leveret 6 procent flere arbejdstimer på de danske sygehuse i 3. kvartal 2021 end i samme periode året før.