29.09.2023

Abort sker tidligere

4 ud af 5 aborter sker inden 8. graviditetsuge. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Antallet af aborter ligger nogenlunde stabilt, men måden og tidspunktet, de foregår på, forandrer sig. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

78 pct. af de aborter, der blev udført i 2022, skete inden 8. graviditetsuge. Det tilsvarende tal i år 2012 var 60 pct. Tallene viser også, at andelen af aborter, der sker i 8.-11. uge ligger på 17 pct. i 2022. Det er halvt så mange som i 2012.

”Det er et af de store skift, vi ser, i hvordan aborter foregår. En væsentlig årsag er formentlig, at flere aborter i dag foregår medicinsk, så man ikke længere skal vente på en operation,” siger Mette Keis Jepsen, som er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

En stigende andel af aborterne sker medicinsk fremfor kirurgisk. Hvor kirurgi indgik i 40 pct. af aborterne i 2012 – og langt flere tidligere – så gjaldt det samme kun 17 pct. af aborterne i 2022.

Se tallene på eSundhed

Færre unge får aborter

I 2022 fik kvinder mellem 15 og 24 år 4.500 aborter. Det tilsvarende tal i 2012 var 6.800. Ser man på antallet af aborter per 1.000 kvinder i aldersgruppen, så svarer det til et fald fra 20 aborter årligt til 13. Ser man derimod på kvinder mellem 25 og 34 år, så er antallet af aborter per 1.000 kvinder kun faldet fra 19 til 18 fra 2012 til 2022.

”Vi kan se, at der særligt blandt de unge er sket et skift, hvor færre får aborter. Vi kan ikke sige hvorfor, men det kan muligvis hænge sammen med et øget salg af nødprævention. Der er dog tale om håndkøbsmedicin, så vi har ikke aldersoplysninger om køberne,” siger Mette Keis Jepsen.

Salget af nødprævention (populært kaldet fortrydelsespiller) er steget over tid – og især siden det blev håndkøbsmedicin i 2015. I 2022 blev der solgt 144.000 doser nødprævention mod 101.000 doser i 2012.

Stabilt antal de senere år

Når man ser på det samlede antal aborter, så har det ligget nogenlunde stabilt de seneste 5 år. Hvor der i 2022 var 14.700 aborter, så var antallet i 2017 på 14.500. Hvis man ser længere tilbage, så er aborttallet faldet. I 2012 blev der foretaget 16.500 aborter. Generelt er antallet af aborter faldet kraftigt over tid fra toppunktet i 1975, hvor der blev udført 27.900 aborter.