01.12.2023

Flest dødsfald i december

De sidste tre år er den største andel af dødsfald sket i december.

Der skete i alt 59.000 dødsfald i 2022. Heraf skete 5.800 dødsfald i december. Det svarer til ca. 10%.

”De seneste tre år har december været den måned, hvor flest danskere er døde. Det er et andet mønster end tidligere, hvor det ofte var på den anden side af årsskiftet, at dødstallet toppede.” siger afdelingschef Mette Keis Jepsen.

Generelt ses størstedelen af dødsfaldene fra december til marts.

Se analysen af Dødsårsagsregistret (PDF)

2022 har ligesom de foregående to år været påvirket af covid-19-epidemien, hvilket man skal tage højde for ved sammenligninger med øvrige år

Hver fjerde døde af kræft

Rapporten viser samtidig at kræft står for ca. hvert fjerde dødsfald og dermed er den største dødsårsag, mens hjertesygdomme indtager en anden plads. Selvom kræft stadig er den største dødsårsag, så er der dog færre danskere end tidligere, der mister livet til kræftsygdomme, når der tages højde for alder og køn.

”Det kan måske lyde underligt for vores tal viser også, at flere end tidligere bliver diagnosticeret med kræft, men der er sket meget med både tidligere opsporing og bedre behandling, som gør at flere overlever at få kræft,” siger Mette Keis Jepsen.

Flest mænd dør før 75 år

Der fødes lidt flere mænd end kvinder, og det afspejler sig også i dødstallene. I 2022 døde 30.000 mænd mod 29.000 kvinder. Der var dog endnu større forskel på kønnene, når det kom til alder på dødstidspunktet. 

Mens 11.000 af de døde mænd var under 75 år, så gjaldt det samme 7.300 kvinder.

”Det afspejler den generelle forskel i dødsrisiko. Der er væsentligt flere mænd, end kvinder der dør tidligt. Det skyldes blandt andet, at flere mænd end kvinder dør i ulykker, men også at en lang række sygdomme – herunder især hjertesygdomme – koster flest mænd livet,” siger Mette Keis Jepsen.

KOL og demens

Mens kræft overordnet er den største dødsårsag så ændrer billedet sig lidt, når man ser nærmere på de såkaldte B-årsager, der er en mere detaljeret opgørelse. Mens den største dødsårsag på det niveau for mænd er hjertesygdomme efterfulgt af KOL, så er det for kvinderne demens, der er den mest udbredte dødsårsag.

Se tallene på eSundhed