27.01.2023

Flere nye kræfttilfælde

I 2021 blev der fundet 46.997 nye kræfttilfælde. Det er 4 procent mere end året før.

Flere danskere bliver diagnosticeret med kræft. Det viser Sundhedsdatastyrelsens rapport ”Nye kræfttilfælde i Danmark 2021”, som netop er udkommet.

Læs ”Nye kræfttilfælde i Danmark 2021”(PDF) 

Den viser, at i 2021 blev der registreret 46.997 nye kræfttilfælde i Danmark. I 2020 blev der registreret 45.205. Det svarer til en stigning på 4%.

Der har været en løbende stigning i antallet af nye registrerede kræfttilfælde over en årrække – dog med undtagelse af netop 2020, hvor antallet faldt en anelse. Dette fald skyldes formentlig mindre aktivitet i sundhedsvæsnet under COVID-19 epidemien.

Sundhedsvæsenet var åbent under hele COVID-19 epidemien, hvorfor udredning og behandling af akut og livstruende sygdom, herunder kræft, blev fortsat. Alligevel har det samlede antal henvisninger til kræftpakkeforløb været påvirket af epidemien. Muligvis fordi befolkningen i mindre grad end normalt har opsøgt læge på grund af frygt for smitte med COVID-19.

Flere ældre

Det stigende antal kræfttilfælde skal ses i forhold til udviklingen i befolkningens sammensætning – især at vi bliver stadig flere ældre.

Billedet ændrer sig da også, når man tager højde for befolkningens køns- og alderssammensætning. Når man gør det, så ligger antallet af nye kræfttilfælde pr. 100.000 borgere stabilt over de sidste 10 år.

”Der er altså ikke noget i tallene, der tyder på, at den enkelte har højere risiko for at udvikle kræft. Men i takt med, at vi bliver flere ældre, vil flere af os blive ramt,” siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Flere lever med kræft

Den nye rapport viser også, at stadig flere lever med kræft. I 2012 levede 151.000 kvinder og 115.000 mænd med kræft. I 2021 var det steget til 204.000 kvinder og 170.000.

”Det kan lyde bagvendt, men det er meget glædeligt, at flere lever med kræft. For det skyldes, at kræft sjældnere end tidligere er en hurtig dødsdom og oftere noget, man kan leve med eller endda blive helbredt for,” siger Mette Keis Jepsen.

Læs mere om de afledte konsekvenser af COVID-19 på sundhedsområdet hos RKKP (PDF)