30.05.2023

Flere over 40 år i fertilitetsbehandling

Antallet af danskere i fertilitetsbehandling er stabilt – men flere over 40 år får hjælp til at blive gravide.

Det danske sundhedsvæsen hjalp ligeså mange med at blive gravide i 2022 som året før. Men sammensætningen af patienterne ændrer sig. I 2022 blev 795 personer over 40 år gravide efter fertilitetsbehandling. Det er dobbelt så mange, som i 2015. For alle aldersgruppe er stigningen i samme periode 32%.

”Vi ser en særlig stigning i gruppen over 40 år. Det afspejler formentlig den generelle udvikling, hvor vi får børn senere – hvad enten de er undfanget med eller uden hjælp,” siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Mens kvinder over 40 år i 2015 stod for 8% af alle graviditeter efter fertilitetsbehandling, så var deres andel i 2022 på 12%.

Se tallene på eSundhed

Bedre behandling

Tallene viser også, at antallet af behandlinger er vokset væsentligt mindre end antallet af graviditeter. Mens 38.000 påbegyndte behandlinger i 2015 ledte til 5.775 graviditeter, så ledte 39.000 behandlinger i 2022 til 7.650. Det afspejler, at fertilitetsbehandlinger har højere succesrate end tidligere. Især skyldes flere 
graviditeter end tidligere oplægning af æg, der tidligere er befrugtet og nedfrosset.

”Teknologien er simpelthen blevet bedre, så æg, der er gemt fra tidligere behandling, giver væsentligt bedre chancer for graviditet end tidligere,” siger Mette Keis Jepsen.

Familieformer

De nye tal viser også, at 6.170 børn er blevet født af danske kvinder efter fertilitetsbehandling i 2021. Af disse blev 730 børn – svarende til 12% - født af enlige, mens 5% er født af kvinder med kvindelig partner og 83% af kvinder med mandlig partner.

Til sammenligning blev der i alt født 63.710 børn i Danmark i 2021.

Flere udlændinge

Tallene viser også, at der er sket en stigning i, hvor mange udenlandske kvinder, der har modtaget fertilitetsbehandling i Danmark. Mens gruppen begyndte på 5.910 fertilitetsbehandlinger i 2021, så var tallet steget til 6.715 i 2022. Niveauet er dog stadig et stykke under, hvad det var før covid-19. 

Knap halvdelen af de udlændinge, der fik dansk hjælp med at blive gravide var enlige. Det er en langt større andel end blandt danske patienter. Det er med fuld egenbetaling, hvis man som bosat i udlandet modtager fertilitetsbehandling i Danmark.