10.02.2023

Forbruget af opioider falder fortsat

Mens antallet af personer, der fik opioider i 2021 lå på niveau med året før, så fortsætter mængden med at falde.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at danskerne fortsat får udskrevet mindre mængder af opioider, der er en samlet betegnelse for stærke smertestillende lægemidler, fx morfin, oxycodon og tramadol.

Mens danskerne i 2016 fik udskrevet opioider svarende til 40 millioner døgndoser af morfin, så var det tilsvarende tal i 2021 på 28 millioner døgndoser. Det svarer til et fald på 29 pct., siden at der i 2016 kom øget fokus på nedbringelse af forbruget af opioider. Faldet er mest markant for opioidet tramadol (49 pct.), som er det hyppigst anvendte opioid i Danmark.

Samtidig er antallet af personer, der mindst én gang i løbet af året har indløst recept på opioider, faldet med 16 pct., fra cirka 486.000 personer i 2016, da antallet var højest, til cirka 409.000 personer i 2021.

Når faldet i mængde er større end faldet i antal personer, kan det ses som et udtryk for, at brugerne i dag er i behandling i kortere tid eller med en lavere dosis. Det afspejler, at praktiserende læger især har haft fokus på at nedbringe forbruget hos personer, som har fået opioider i længere tid.

”Udviklingen i Danmark afspejler, at omfanget af brugen af disse afhængighedsskabende lægemidler er kommet ned på et niveau, der i højere grad svarer til vores nordiske nabolande. Danmark er gået fra at have et højere mængdeforbrug pr. 1.000 indbyggere end Norge og Sverige i 2016 til at have et forbrug, der ligger mellem det norske og svenske forbrug i 2020," siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen.

Fortsat fald i både langtidsbrug og forbrug over anbefaling

Mens mængden fortsat er faldet den seneste tid, så er faldet i antal personer, der får opioider muligvis stagneret. Med 409.000 brugere i 2021, svarende til 7 pct. af befolkningen, er niveauet cirka det samme som i 2020, hvor der var 408.000 personer, som indløste recept på opioider. Med 7 pct. er dette den laveste andel af brugere i befolkningen, siden man begyndte at opgøre antallet for mere end 20 år siden.

Kigger man nærmere på brugerne i denne periode, så er både antallet i langvarig opioid-behandling (> 6 måneder) og antallet af personer med et forbrug over myndighedernes anbefaling faldet med 4 pct. fra 2020 til 2021.

”Det betyder, at der fortsat ses et fald i antallet af opioid-brugere med et uhensigtsmæssigt forbrug og nogle tal, som bevæger sig i den rigtige retning. Så overordnet lader det til, at den øgede bevågenhed på opioid-behandling og de forskellige myndighedstiltag fortsat har en effekt,” siger Mette Keis Jepsen.

Indblik om forbruget af opioider i 2021 (PDF)