22.02.2023

Vellykket pilotafprøvning af Graviditetsmappen

Det fællesoffentlige projekt om en digitalisering af graviditetsforløbet går nu over i en ny fase, som bygger videre på erfaringer fra piloten. Nu arbejdes der videre med løsningen frem mod en national lancering.

I dag bliver alle gravide udstyret med en gul kuvert til deres vandrejournal, som de skal medbringe til konsultationer i sundhedsvæsenet. Sådan har det været i over 40 år, men en mere tidssvarende digital løsning har nu været i pilotafprøvning. Pilotafprøvningen har været gennemført i perioden fra januar til slut juni 2022 og med deltagelse af lægehuse, fødestederne OUH, Sygehus Sønderjylland og Rigshospitalet samt kommunale sundhedsplejeenheder i Odense, Aabenraa og København. Pilotafprøvningen har været ledet af Syddansk Sundhedsinnovation.

Læs evalueringen af pilotafprøvningen (PDF)

Den digitale løsning testet i piloten består af appen Min Graviditet til den gravide og en fælles graviditetsmappe, som giver digital adgang til de relevante oplysninger om den gravides forløb. En sådan løsning giver både tryghed og kan gøre livet lettere for både den gravide og de sundhedsfaglige, der indgår i forløbet – blandt andre jordemødre, praktiserende læger og sundhedspleje. 

- Det handler især om at gøre det lettere for den gravide, så hun ikke er den, der skal overbringe information mellem de sundhedsfaglige via den gule konvolut. Samtidig giver løsningen et bedre overblik over forløbet, når hun får appen Min Graviditet i hånden, siger Lisbeth Nielsen, som er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

Letter kommunikationen

Evalueringen viser, at både gravide og sundhedsfaglige oplever, at den digitale løsning skaber værdi og letter kommunikationen på tværs. Samtidig har brugernes direkte feedback i pilotafprøvningen givet en række forslag til konkrete forbedringer, hvoraf en del blev implementeret undervejs.

En af de sundhedsfaglige, der har medvirket i afprøvningen er Mette Rasmussen, som er jordemoder på Sygehus Sønderjylland. 

- Det er helt nødvendigt med en digital løsning. Vi lever i en digital verden – og de gravide har svært ved at se funktionen i den fysiske kuvert og glemmer den ofte, mens de stort set altid har deres telefon med, siger hun og fortsætter:

- Fra et klinikersynspunkt, så giver det samtidig store gevinster med en tværgående løsning, fordi vi får lettere adgang til oplysninger på tværs og lettere kan være fælles om at støtte op om den gravide.”

Ud over at fungere som bindeled, så vil appen Min Graviditet også indeholde en række artikler om graviditet og fosterets udvikling, så man på den måde også får lettere adgang til relevant information som gravid eller kommende medforælder.

I den kommende tid vil løsningen blive forbedret ud fra de erfaringer, der er gjort i pilotfasen, og gjort klar til national udrulning. 

Skal virke på tværs af systemer

Selve projektstyringen på Graviditetsmappen er overgået til Sundhedsdatastyrelsen, som i den kommende tid skal modne projektet til en landsdækkende implementering og gennemføre en række analyser.

- Det er kompliceret, fordi det skal virke på tværs af en lang række it-systemer og samtidig integreres i de fagsystemer, de sundhedsfaglige i forvejen arbejder i, så vi ikke skaber dobbelt registrering. Men alle er indstillet på, at vi skal have det her til at virke - og det har været dejligt at opleve entusiasmen hos deltagerne i piloten og i det hele taget omkring projektet, siger direktør Lisbeth Nielsen og fortsætter:

- Derfor kan vi heller ikke sige endnu, hvornår vi kan vinke farvel til den gule kuvert og overgå til noget mere tidssvarende. Men pilotafprøvningen viser, at det kan lade sig gøre – og at der er et stort potentiale ved at gøre det.

Det forventes, at løsningen er færdigudviklet i begyndelsen af 2024. Herefter skal den så indarbejdes i de systemer, der i forvejen bruges lokalt, så de sundhedsfaglige ikke skal registrere de samme oplysninger i flere systemer. Senere i 2023 bliver det klarlagt, hvor lang tid det vil tage.

Et bredt fællesoffentligt samarbejde

Netop fordi løsningen skal integreres bredt i sundhedsvæsenet, er projektet et fællesoffentligt samarbejde mellem en lang række organisationer og klinikere – det gælder blandt andet Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, MedCom, Syddansk Sundhedsinnovation og ikke mindst de klinikere, der skal bruge løsningerne.