27.01.2023

Ny strategi for Sundhedsdatastyrelsen

Under overskriften ”I spidsen for samarbejdet om sundhedsdata og digitalisering i sundhedsvæsenet” sætter Sundhedsdatastyrelsens nye strategi retning for de kommende år.

Med sin nye strategi indtager Sundhedsdatastyrelsen en mere proaktiv rolle, hvor styrelsen sætter sig i spidsen for samarbejdet om sundhedsdata både i Danmark og Europa – blandt andet ved at intensivere samarbejdet med interessenterne på området og styrke robusthed og leveranceevne.

Der er sket meget siden Sundhedsdatastyrelsen blev etableret for syv år siden – især COVID-19 viste, hvor meget det danske sundhedsvæsen kan løse digitalt.

”Vi er langt mere kendte og etablerede i dag. Derfor er det også et naturligt tidspunkt at stille skarpt på vores rolle i at bringe digitaliseringen i sundhedsvæsenet og brugen af sundhedsdata til det næste niveau,” siger Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen.

En del af fællesskabet

Sundhedsdatastyrelsens strategi er skabt med udgangspunkt i den fælles strategi for ministerområdet. Her er Sundhedsdatastyrelsens særlige opgave at sikre, at sundhedsdata og digitalisering bidrager til et stærkt sundhedsvæsen og dermed til flere sunde leveår for borgerne.

”Vi har en særlig rolle i kraft af vores kompetencer og ansvarsområder med at binde sundhedsvæsenet sammen gennem digitale løsninger og sundhedsdata i verdensklasse,” siger Lisbeth Nielsen.

For at kunne lykkes med det, så er samarbejdet med alle de andre aktører på tværs af sundhedsvæsenet afgørende – og netop det samarbejde har en central placering i den nye strategi.

”Vi vil være mere åbne og mere modige i vores samarbejde. Det betyder både, at vi i højere grad vil sætte retning for arbejdet og samtidig i højere grad vil inddrage brugere og interessenter,” siger Lisbeth Nielsen.

Store udfordringer

Den nye strategi skal også ses i lyset af, at sundhedsvæsenet står midt i en række udfordringer.

”Vi har fået helt nye muligheder for at skabe viden på tværs om patienterne. Samtidig står vi i en situation med et stort pres på sundhedsvæsenet og mangel på arbejdskraft. Derfor er der behov for løsninger, der hurtigt kan forbedre effektiviteten,” siger Lisbeth Nielsen og fortsætter:

”Vi er kommet langt med data og digitalisering i Danmark, men der er masser af plads til at gøre det endnu bedre. Og der har vi en central rolle, som vi vil tage endnu mere på os.”

Læs Sundhedsdatastyrelsens strategi (PDF)

Kritiske indsatser

Strategien identificerer tre kritiske indsatser, som er helt afgørende for, at vi kan realisere ambitionerne i strategien og være den relevante og centrale myndighed, der binder sundhedsvæsenet sammen digitalt og sikrer Danmark sundhedsdata i verdensklasse. Indsatserne handler på hver deres måde om at styrke samarbejdet og levere værdi til sundhedsvæsen og samfund.

  1. Styrket leveranceevne på data
    Vi styrker vores leveranceevne på sundhedsdata ved at skabe et robust, teknologisk miljø og et koordineret samarbejde med klare aftaler og organisering af indsamling, tilrettelæggelse, analyse og udstilling af data.

  2. Hurtigere værdi af nationale digitale løsninger
    Vi vil sammen med vores samarbejdsparter skabe nye metoder og modeller, der sikrer, at sundhedspersonale og patienter hurtigere kan få værdi af de nationale digitale løsninger i deres dagligdag.

  3. Modigt og åbent samarbejde
    Vi vil være modige og åbne i samarbejdet med vores omverden. Det gør vi ved at opbygge samarbejdsformer, metoder og kompetencer, der understøtter, at ledere og medarbejdere er professionelle og proaktive i samarbejdet med interessenter.

Det er ikke en nem opgave. Men det er nødvendigt for at gøre vores til at løfte sundhedsvæsenet. Derfor er jeg også stolt af, at vi er endt med en strategi, som både giver retning, og samtidig viser, hvor vi skal starte,” siger Lisbeth Nielsen.