21.03.2023

Nye tal for brug af medicin

Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort tal for danskernes køb af medicin i 2022. De viser blandt meget andet, at flere fik medicin mod ADHD, mens brugen af opioider og P-piller falder.

Danskernes brug af medicin forandrer sig løbende. Det understreger nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der er i dag er offentliggjort på Medstat.dk. Her kan man nu finde detaljer om danskernes medicinforbrug til og med 2022 og for receptsalget fordelt på blandt andet alder, køn og geografi.

Se tallene på Medstat.dk

”Over 4 millioner danskere får receptpligtig medicin i løbet af et år, så det er noget, de fleste danskere har berøring med. Derfor er vi også glade for at kunne dele de her tal på en måde, hvor alle kan gå ind og se dem,” siger Mette Keis Jepsen, som er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

De nye tal viser blandt meget andet, at der samlet set er et fald i brugen af hormonelle præventionsmidler herunder p-piller, p-ring og hormonspiral. Trods det samlede fald ses dog en stigning i brugen af minipiller.

Tallene viser også, at stadig flere bruger lægemidler mod ADHD – og at stigningen især sker hos voksne. 

Et andet område, der har været meget opmærksomhed omkring, er brugen af opioider. Her viser tallene, at forbruget har været faldende siden 2016 og fortsat falder. Antallet af personer, der har indløst mindst én recept, er faldet med 17 %, og mængdesalget er faldet forholdsmæssigt mere, nemlig med 37 %.

Alt salg af medicin

Når man sælger medicin i Danmark, hvad enten det er på apoteket eller i håndkøb, så skal det indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. Derfor er der også tal for begge dele på Medstat.dk. Salg af receptpligtig medicin er registreret på CPR-nummer, og man kan derfor opgøre forbruget i aldersgrupper og på køn. Det er ikke muligt for håndkøbsmedicin, der kun kan opgøres på regioner.

Når det gælder medicin brugt på sygehuse, så indeholder Medstat foreløbig kun tal for sygehusenes indkøb af medicin, men ikke for, hvor mange patienter, der har fået medicinen. Sundhedsdatastyrelsen er dog ved at udvikle et register over sygehusmedicin, så man også kan få data på det.

”Vi har markant bedre sundhedsdata end mange andre lande, fordi vi løbende sørger for, at man kan samle viden om patienterne på tværs af sundhedsvæsenet og kombinere det med demografidata. Det er ikke mindst vigtigt i forhold til forskning, hvilke behandlinger der virker bedst,” siger Mette Keis Jepsen.