04.05.2023

Stabilt niveau for plastikoperationer

Nye tal viser, at antallet af plastikoperationer i Danmark lå på samme niveau i 2022 som i 2021.

Der blev udført cirka ligeså mange plastikoperationer i Danmark i 2022, som der gjorde i 2021, men der er forskel på, hvilke operationer der blev udført. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Mens antallet af brystforstørrende operationer er faldet med 10% fra 2021 til 2022, så er antallet af operationer for at fjerne eller udskifte brystimplantat steget 14%.

”Vi kan ikke sige, hvad udviklingen på tværs af operationer skyldes. Men når det gælder operationer folk selv betaler for, så kan der formentlig være noget trend inde over,” siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

95% af de brystforstørrende operationer sker uden offentlig finansiering, mens over 40% af operationer for at fjerne eller skifte implantater sker på offentlig regning. Det offentlige kan betale for fjernelse af implantater, hvis de giver væsentlige gener for patienten.

Samlet set er den hyppigst forekommende plastiske operation fortsat operation for hængende øjenlåg, der ligesom tidligere år udgør over 40% af alle plastikoperationer i Danmark.

Se tal for plastikoperationer på eSundhed

Kirurgisk behandling af svær overvægt

Sundhedsdatastyrelsen har også offentliggjort nye tal for kirurgisk behandling af svær overvægt. Overskriften dækker over tre forskellige operationer; gastric bypass, gastric sleeve og gastric banding. Sidstnævnte udføres dog i under 5 tilfælde årligt.

I 2022 blev der udført 1.860 kirurgiske behandlinger af svær overvægt, hvilket svarer til antallet af operationer på 1.855 året før. 

Ligesom for plastikoperationer er der forskydning mellem operationstyperne. I 2022 blev operationen gastric banding udført 530 gange. Det er et fald på 6% i forhold til året før. Operationen gastric sleeve blev udført 1.330 gange – en stigning på 3% ift. 2021.

Se tallene på eSundhed