03.05.2023

Stabil kræftoverlevelse trods covid-19

Nye tal viser, at covid-19 ikke har påvirket kræftpatienters overlevelseschancer negativt.

84 procent af de kvinder, der får konstateret kræft, er stadig i live et år efter. Det tilsvarende tal for mænd er 83 procent. Det viser rapporten 'Kræftoverlevelse i Danmark', som Sundhedsdatastyrelsen står bag. Tallene dækker den samlede overlevelse i perioden 2019-2021. 

Sammenlignet med de forudgående tre år, så er der tale om en lille forbedring. Fra 2016-2018 var de tilsvarende tal 83 procent for kvinder og 82 procent for mænd.

Det tyder på, at covid-19 ikke har påvirket kræftpatienters overlevelseschancer. Behandlingen af kræft fortsatte under pandemien, men der har blandt andet været bekymring for, om kræft ville blive opdaget senere.

- Vi kan ikke ud fra tallene sige, hvad covid-19 har betydet for kræftbehandlingen. Men vi kan sige, at chancen for stadig at være i live et år efter, at man fik konstateret kræft ikke har været negativt påvirket, siger Mette Keis Jepsen, som er afdelingsleder i Sundhedsdatastyrelsen. 

Flere lungekræftpatienter overlever

Mens der samlet set er tale om små forbedringer i kræftoverlevelsen de seneste år, så er det i dag langt mindre en dødsdom at få kræft, end det var tidligere. I perioden 2007-2009 var det kun 75 procent af de ramte, der stadig var i live et år efter, de fik en kræftdiagnose.

Forbedringen er særligt stor for lungekræft. Her er chancen for mænd for at være i live et år efter diagnosticering steget fra 34 procent i 2007-2009 til 54 procent i den seneste periode. Den tilsvarende stigning for kvinder er fra 40 procent til 61 procent.

- Lungekræft er stadig en af de absolut farligste kræftformer. Men det er imponerende, at det er lykkedes at hæve overlevelsen så relativt meget, siger Mette Keis Jepsen.

Relativ overlevelse

Rapporten ser på såkaldt 'relativ overlevelse', der er sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom set i forhold til samme aldersgruppe uden kræft. Der ses altså på, hvor sandsynligt det er, at man overlever, hvis man har kræft, sammenlignet med hvis man ikke har.

I tallene indgår alle kræftformer bortset fra anden hudkræft end modermærkekræft. Disse medtages ikke, da disse kræftformer sjældent er dødelige. 

Læs Kræftoverlevelse i Danmark 2007-2021 (PDF)

Se flere data om kræftoverlevelse – herunder regionale fordelinger – på eSundhed