15.09.2023

Stadig flere i behandling for alkoholmisbrug

I 2022 var 24.800 personer i behandling for et alkoholmisbrug. Det er 23 pct. flere end i 2017.

Langt flere danskere end tidligere er i behandling for alkoholmisbrug. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. I 2022 deltog 24.800 personer i offentligt finansieret behandling af deres alkoholmisbrug. Det er 23 pct. flere end i 2017.

Stigningen skyldes dog ikke udelukkende, at flere starter i behandling, men også at færre udskrives. Mens 13.000 årligt blev udskrevet i 2017, så er antallet nu faldet til 10.000 om året. De færre udskrivninger kan både skyldes reelt længerevarende forløb men også, at nogen færdigbehandlede borgere forbliver indskrevet med henblik på at modtage løbende opfølgende samtaler og tekniske registreringsmuligheder i kommunerne der gør, at det ikke er muligt at se på f.eks. intensiteten af behandlingen og dermed skelne mellem borgere i behandling og borgere indskrevet med henblik på opfølgende samtale.

”Vi kan ikke sige, om det skyldes en ændring i behandlingsform eller i behovene blandt patienterne, men det er interessant, at der har været så relativt stor en stigning,” siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen.

Størst blandt unge

Det er især i den yngste aldersgruppe 15-24 år, at der er sket en stigning. I 2017 var 622 personer i denne gruppe i alkoholbehandling. I 2022 var det steget til 1.033. Det svarer til en stigning på 66 pct. Det er dog langt fra den yngste aldersgruppe, hvor flest er i behandling – aldersgruppen med flest i behandling var i 2022 de 50-59-årige med 5.451 personer.

Samtidig er der store regionale forskelle i tallene. Den mindste stigning i antallet af personer i behandling er sket i Midtjylland, hvor 13 pct. flere var i behandling for alkoholmisbrug i 2022 end i 2017. I Region Syddanmark har stigningen i samme periode været på 37 pct.

Flere alkoholrelaterede dødsfald

Tallene viser også, at flere dør af noget alkoholrelateret. Der er dog stor forskel på udviklingen, når man ser på aldersgrupper. Mens personer under 70 år generelt har færre alkoholrelaterede dødsfald, så har der været en stigning i de ældre aldersgrupper.

”Vi kan ikke sige noget om årsagerne, men der er jo sket noget med den danske alkoholkultur over årene som måske kan spille ind,” siger Mette Keis Jepsen.

Endelig viser de nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen også, at mens antallet af alkoholrelaterede dødsfald er steget, så er antallet af sygehuskontakter på grund af alkohol faldet fra 43.600 i 2017 til 32.800 i 2022.