15.03.2023

Ventetiden på operationer er steget

Sundhedsdatastyrelsens nye indikator for ventetid på operationer og kikkertundersøgelser viser, at patienter i gennemsnit skulle vente 60 dage i 2022. Det er væsentligt længere end i 2021.

Patienterne skal vente væsentligt længere på operationer end tidligere. Det viser en ny indikator fra Sundhedsdatastyrelsen over ventetider på operationer og kikkertundersøgelser.

Den gennemsnitlige ventetid steg fra 43 dage i 1. kvartal 2020 til 56 dage i 3. kvartal samme år. Så faldt ventetiden kraftigt frem til 3. kvartal 2021, hvor den var på 46 dage. Derfra steg ventetiden igen og var i hele 2022 oppe på over 60 dage.

Se tallene på eSundhed

Ventetiden er opgjort som tiden fra henvisning til behandling til behandlingen starter. Dvs. ventetid til eventuel forudgående udredning ikke er talt med, men kun selve ventetiden til behandling. Derudover indgår patienters selvvalgte ventetid - for eksempel udskydelse af operation til efter ferie - ikke. 

Ny opgørelse

Hidtil har Sundhedsdatastyrelsen kun opgjort erfarede ventetider for behandlinger under et, men frem over vil styrelsen løbende offentliggøre ventetid specifikt for operationer.

- Aktuelle og valide data er afgørende for at kunne følge udviklingen i sundhedsvæsenet. Derfor er vi glade for at kunne offentliggøre ventetider specifikt på operationer, som er blevet til i et samarbejde med regionerne. Vi arbejder nu videre med at kunne følge ventetiden fordelt på flere typer af operationer, siger afdelingschef Mette Keis Jepsen.

Foreløbig er der offentliggjort ventetider på følgende typer operationer: Kunstig hofte, kunstigt knæ, brokoperation, galdestensoperation, meniskoperation. Sundhedsdatastyrelsen vil løbende udvide statistikken sammen med regionerne, så der kommer tal for ventetiden på flere typer operationer.

Blandt de omfattede operationer er ventetiden på kunstigt knæ længst. Her ventede patienterne i gennemsnit i over 100 dage i 2022. Til sammenligning var ventetiden i 1. kvartal 2020 på 70 dage.