17.06.2024

1.800 nyfødte udsat for røg i hjemmet

Der er fortsat en gruppe spædbørn, der bliver udsat for røg i hjemmet.

Passiv rygning øger risikoen for vuggedød væsentligt og giver den nyfødte større risiko for at udvikle astma og andre luftvejssygdomme. Alligevel udsættes over 1.800 nyfødte for røg i hjemmet. Det svarer til, at mere end 3 pct. af landets nyfødte bliver udsat for røg i hjemmet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsens Børnedatabase.

Tallene er indberettet af sundhedsplejersker over hele landet efter deres besøg hos nybagte forældre. Selvom der er sket væsentlige forbedringer med indsamlingen af data de senere år, så er der fortsat 8 pct. af nyfødte for hvem der ikke er indberettet om der foregår rygning i hjemmet. Derfor kan man ikke sætte et præcis tal på, hvor mange spædbarn, der bor i hjem, hvor der ryges.

- Af samme grund kan vi heller ikke sige, om tallet er stigende eller faldende. Men bundlinjen er, at der i 2023 var mindst 1.800 spædbarn, der boede i hjem, hvor der blev røget, siger afdelingschef Mette Keis Jepsen.

Selvom rygning generelt fylder mindre i samfundet end tidligere, så viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at 2.700 mødre til børn født i 2023 røg under deres graviditet, mens yderligere 1.200 mødre holdt op med at ryge i løbet af graviditeten.

Færre ammer

Tallene viser også, at det i 2023 var 86% procent af nyfødte, der blev fuldammet i mere end 2 uger. I 2012 var det 91% af nyfødte, der blev fuldammet i mere end 2 uger. Fuldammet betyder, at barnet kun får mad ved amning og der dermed ikke suppleres med eller udelukkende gives mælkeerstatning.

Det kan dog skyldes, at flere i dag går væk fra fuldamning tidligere i forløbet. Når man ser på andelen, der fuldammes i over 17 uger, så ligger den på 59%. I 2012 var den på 58%.

Overvægt stiger ikke

Børnedatabasen rummer også oplysninger om højde og vægt for skolebørn. Disse tal har i en årrække vist en stigning i andelen af børn, der har overvægt. For første gang i 10 år viser tallene for 2023 dog et mindre fald i andelen af børn med overvægt i indskolingen.

13% af drenge i indskolingen havde i 2023 moderat eller svært overvægt mod 15% året før. 17% af pigerne i indskolingen havde i 2023 moderat eller svær overvægt mod 18% året før.

- Det er interessant fordi andelen af skolebørn, som har overvægt, ellers stille og roligt er steget de sidste 10 år. Det bliver spændende at se, om det betyder, at kurven nu er knækket, siger afdelingschef Mette Keis Jepsen.