12.04.2024

Antallet af fertilitetsbehandlinger falder

Færre børn kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Især antallet af behandlinger på private klinikker er faldet.

I 2023 kom 6.107 børn til verden efter fertilitetsbehandling. Det er to pct. færre end i 2022, hvor der blev født 6.243 børn efter fertilitetsbehandling. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 

- Vi kan ikke sige, hvorfor antallet af fødsler efter fertilitetsbehandling er faldet, men vores tal viser, at der er sket et tilsvarende fald i fødsler generelt samlet set, siger Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Tal fra Det Medicinske Fødselsregister viser, at det samlede antal fødte af kvinder med dansk CPR-nummer er faldet fra 58.685 i 2022 til 57.656 i 2023 – svarende til 2 pct.

Samme andel af fødte

Det betyder også, at selvom der bliver født færre børn efter fertilitetsbehandling, så udgør de samme andel af den samlede fødselsårgang som sidste år.

11 pct. af børn født i Danmark – svarende til en ud af ni – kom i 2023 til verden efter assisteret reproduktion.

Tallene viser også, at offentlige behandlingstilbud i 2023 stod for 45% af de børn, der kom til verden efter fertilitetsbehandling. Dermed er andelen tilbage på samme niveau som før covid-19. 

Fald i antal behandlinger

Det samlede antal fertilitetsbehandlinger er faldet fra 39.800 behandlinger i 2022 til 37.000 behandlinger i 2023.

På offentlige behandlingssteder blev der udført 14.400 behandlinger i 2023 mod 15.000 i 2022 – et fald på 4 pct., mens antallet af behandlinger på private klinikker faldt fra 24.800 til 22.600 – svarende til 9 pct.

Samtidig er antallet af kliniske graviditeter efter offentlig behandling faktisk steget fra 2022 til 2023. Det skyldes især en stigende succesrate. 24 pct. af fertilitetsbehandlingerne i det offentlige i 2023 resulterede således i en graviditet.

Se tal om fertilitetsbehandling på eSundhed

Hvad er fertilitetsbehandlinger?

Fertilitetsbehandlinger, også kaldet assisteret reproduktion, sigter mod at hjælpe kvinder med at blive gravide, enten ved insemination eller ved mere avancerede metoder som udtagning og befrugtning af æg.

Modtagerne af fertilitetsbehandlinger er dels bosiddende i Danmark, der bliver behandlet på offentlige og private klinikker. Dels udlændinge, der bliver behandlet for egen regning på private klinikker.

Den mest udbredte behandlingsform er IVF-behandling, hvor æg udtages fra æggestokkene og befrugtes med sædceller uden for livmoderen – populært kaldet reagensglasbehandling. De to næstmest udbredte behandlinger er insemination med enten partners sæd eller med donorsæd.