10.06.2024

Sundhedsdata på Folkemødet

På årets Folkemøde sætter Sundhedsdatastyrelsen fokus på hjemmebehandling og hvordan vi skalerer nye AI-løsninger. Du kan også komme forbi og blive klogere på det danske sundhedsvæsen og vores rolle i det.

Torsdag den 13. juni begynder Folkemødet på Bornholm. Sundhedsdatastyrelsen deltager igen i år for at oplyse om de samfundsopgaver, vi er sat i verden for at løfte og for at diskutere, hvordan de bedst bliver det.

I teltet inviterer Sundhedsdatastyrelsen alle interesserede til tre debatarrangementer og til et arrangement, hvor du kan se, hvad dine sundhedsdata bliver brugt til:

Når hospitalet rykker ind i dagligstuen

Torsdag den 13. juni kl. 13.15 til 14.00 
J33 - Sundhedsmyndighedernes telt 2

I takt med at vi bliver ældre og antallet af borgere med kroniske lidelser stiger, så er jagten gået ind på holdbare løsninger for at aflaste vores pressede sundhedssystem og samtidig forbedre patienternes livskvalitet. Hjemmebehandling kan blive en af de løsninger. Men hvad siger vores hidtidige erfaringer egentlig om udfordringer og muligheder, når patienter skal behandles i eget hjem? Hvad skal der til for at sikre, at mere hjemmebehandling bliver en succes, der gavner både patienter og sundhedssystemet? Har vi i dag de rigtige værktøjer og systemer til at flytte behandlingen ud? Det udforsker vi i denne debat sammen med praktikere og patienter.

Deltagere
Torben Klitmøller Hollmann, centerchef Næstved Kommune
Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital
Johanne Kure, chefkonsulent, Danske Patienter
Alex Kjøller, implementeringschef, Bornholms Hospital
Vibeke van der Sprong, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen

Sikkerhed i det nære sundhedsvæsen

Fredag den 14. juni kl. 10.30 til 11.15
J33 - Sundhedsmyndighedernes telt 2

Den stigende digitalisering af sundhedssektoren åbner for nye og spændende muligheder, hvor patienter kan modtage behandling og pleje i trygge rammer derhjemme. Men det betyder også telekonsultationer over patientens router, hvor kodeordet ofte er fulgt med fra fabrikken. 

Vi har samlet en række eksperter og interessenter på området for at udforske og diskutere, hvordan vi bedst sikrer patienternes data og privatliv, når behandlingen foregår udenfor traditionelle sundhedsfaciliteter. Hvad er det for konkrete problemer, der opstår, når vi flytter behandling ud? Hvordan sikrer vi, at et mere lokalt sundhedsvæsen ikke bliver et mere usikkert sundhedsvæsen?

Deltagere
Søren Bank Greenfield, afdelingschef for Cyber- og Informationssikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen
Inge Kristensen, direktør Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Christian Christensen, programleder for sikkerhedsprogrammet i KL
Louise Kambjerre Scheel, seniorkonsulent og jurist i Ældresagen
Thomas Fredenslund, direktør Sundhedsdatastyrelsen

AI i det danske sundhedsvæsen – hvordan skalerer vi?

Fredag den 14. juni kl. 13.45 til 14.30 
J32 - Sundhedsmyndighedernes telt 1

Hvordan kan vi bedst udnytte de nye muligheder, som kunstig intelligens (AI) tilbyder det danske sundhedsvæsen? Der findes efterhånden mange gode eksempler på, hvordan AI kan forbedre leveringen af sundhedsydelser fra vurdering af knoglebrud på skadestuen over kræftscanninger til lettere administration. Hvilke barrierer er der for, at løsningerne bredes ud? Hvilke krav vil det stille til vores sundhedsvæsen og den måde, vi er vant til at gøre tingene på? Hvad er risikoen, hvis vi griber AI forkert an? De spørgsmålet finder vi svar på i denne debat sammen med førende eksperter og praktikere.

Deltagere
Søren Brunak professor i sygdomssystembiologi, Københavns Universitet
Jan Kold, direktør for Koncern Digitalisering, Region Sjælland
Ismail Gögenur, professor og leder af Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital
Lene Laursen, vicedirektør i Medicoindustrien
Thomas Fredenslund, direktør Sundhedsdatastyrelsen

Se hvad dine sundhedsdata bliver brugt til

Lørdag den 15. juni 2024 11:15 - 12:00
J33 - Sundhedsmyndighedernes telt 2

Hver gang vi er på hospitalet eller får medicin af vores læge, så er vi med til at skabe nogle af de bedste sundhedsdata i verden. I Danmark har vi en lang række registre på sundhedsområdet, som samler viden om patienterne. Det har stor betydning for behandling, forskning og statistik. Vi ved, hvor mange der får opioider, hvor mange, der får kunstige knæ og hvor mange, der får hjælp til at få børn. Men det giver også et særligt godt grundlag for at diskutere vores sundhedsvæsen. Kig forbi Sundhedsdatastyrelsens telt og bliv klogere på alt det dine og mine sundhedsdata bliver brugt til.

Her kan du finde os

På Folkemødet har Sundhedsdatastyrelsen to telte sammen med Statens Serum Institut, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Nationalt Genomcenter.

Teltene ligger ved siden af hinanden på pladserne J32 og J33. De ligger i området ”Kæmpestranden”, hvor en lang række andre sundhedsorganisationer også har plads.