01.03.2024

Ny organisering i Sundhedsdatastyrelsen

Ændringen betyder, at direktionen udvides med en vicedirektør.

Per 1. marts ændrer Sundhedsdatastyrelsen sin interne organisering. Det sker i forlængelse af, at de økonomiske rammer for de kommende år er på plads, og det betyder blandt andet, at der ansættes en vicedirektør mere, så styrelsen fremover har to vicedirektører. Sundhedsdatastyrelsens afdelinger bliver samtidig opdelt i to faglige områder, der ledes af hver sin vicedirektør.

Det ene område ‘Data og Sikkerhed’ får den nuværende vicedirektør, Vibeke van der Sprong, ansvaret for, mens den nye vicedirektør vil lede det andet område ‘It og Digitalisering’.

Derudover ændres der på afdelingsstrukturen, så den fra 1. marts er som vist nedenfor.

Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram

Klar til nye opgaver

Formålet med omorganiseringen er blandt andet at ruste organisationen bedre til at modtage nye opgaver, sikre hurtigere leverance af data og projekter samt styrke leverandørstyringen.

Stillingerne som ny vicedirektør og afdelingschef vil blive slået op henholdsvis i marts og april - begge med forventet start 1. august. Indtil da varetages stillingerne af henholdsvis Thomas Fredenslund og Mogens Blomgren Agerbak.