15.02.2024

Stigende forbrug af antibiotika

Danskernes forbrug af antibiotika steg i 2023. Den største vækst er sket blandt børn under 10 år.

Brugen af antibiotika – som for eksempel penicillin - har været faldende i en lang årrække. Men de seneste to år er brugen steget igen og er nu tilbage på samme niveau, som i 2019. 

Væksten er størst blandt børn mellem 5 og 9 år. Mens der i 2022 blev indløst 174 recepter på antibiotika per 1.000 børn mellem 5-9 år, så steg det tal i 2023 296 per 1.000. Det svarer til en stigning på 70 pct. Samme tendens ses for børn mellem 0 og 4 år, hvor væksten har været på 34 pct.

Infektioner som halsbetændelse

Stigningen i forbruget af antibiotika i 2023 skyldes formentlig, at der i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023 var en stigning i infektioner forårsaget af gruppe A-streptokokker såsom halsbetændelse. Der blev indløst mere end dobbelt så mange recepter på antibiotika til brug mod halsbetændelse til de yngste børn i 2023 som året før.

Se analyse af udvikling

Ifølge Statens Serum Institut kan stigningen i infektioner med gruppe A-streptokokker skyldes en øget modtagelighed efter covid-19 nedlukningerne.