02.05.2024

Stigende kræftoverlevelse

Kræftoverlevelsen er steget en anelse for mænd, mens den er stabil for kvinder.

Der sker fortsat forbedringer i kræftoverlevelsen. Det viser rapporten Kræftoverlevelse i Danmark 2008-2022, som Sundhedsdatastyrelsen netop har udgivet. I rapporten sammenlignes hvor stor en andel af kræftpatienter, der fortsat er i live et og fem år efter, at de fik deres diagnose.

Tallene viser, at der i perioden 2020-2022 er sket en forbedring i kræftoverlevelsen for mænd på 1 pct. set i forhold til de tre forudgående år, mens overlevelsen for kræftramte kvinder er uændret. Det er dog fortsat kvinder, der har den højeste overlevelse. Et år efter diagnosticering af kræft er 84 pct. af kvinder og 83 pct. af mænd fortsat i live.

Læs Kræftoverlevelse i Danmark 2008-2022

Store forskelle på kræftformer

Der er meget stor forskel på forskellige kræftformers dødelighed. Mens 99 pct. af alle mænd, der rammes af testikelkræft fortsat er i live et år efter, så gælder det kun 54 pct. af de mænd, der rammes af lungekræft.

På trods af de dårlige odds ved lungekræft, så er det faktisk en af de kræftformer, hvor overlevelsen er steget mest over de sidste 10 år.

Blandt kvinder, der blev diagnosticeret med lungekræft i perioden 2008-2010 var kun 42 pct. i live et år efter. I perioden 2020-2022 er samme overlevelse steget til 62 pct. For mænd steg andelen af overlevende et år efter diagnosticering i samme periode fra 35 pct. til 54 pct.

- Generelt har vi et højt overlevelsesniveau, men der er stadig kræftformer, hvor overlevelsen fortsat er på et væsentligt lavere niveau, siger afdelingschef Mette Keis Jepsen.

Hun peger på, at når man ser på, hvor mange af de patienter, der har fået diagnosen lungekræft, som er i live efter 5 år, så er det kun 34 pct. af kvinder og 26 pct. af mænd.