31.01.2024

Nyt værktøj styrker behandlingen på tværs af sektorer

Sundhedsdatastyrelsen har lanceret værktøjet 'Sundhedsdata på tværs', som giver viden om borgerne og deres brug af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer.

Mange borgere får hjælp både på hospitalet, i kommunen og hos deres praktiserende læge. Men det har været svært at få overblik over indsatserne på tværs.

Det gør Sundhedsdatastyrelsen nu noget ved med værktøjet 'Sundhedsdata på tværs', der er lanceret på styrelsens databank eSundhed. Her kan man for eksempel se, hvor mange plejehjemsbeboere i en sundhedsklynge som har været på hospitalet, eller hvor mange KOL-patienter der bor i en kommune.

- Vi har et meget stort potentiale i Danmark for datadrevet udvikling, og vi oplever en meget stor interesse for at sammenligne sig på tværs af regioner, sundhedsklynger og kommuner. Det vil vi meget gerne understøtte, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, Vibeke van der Sprong.

Glæde i kommuner og regioner

Hos KL glæder kontorchef i Center for Sundhed og Ældre, Nanna Skovgaard, sig over de nye muligheder. 

- Bedre dataunderstøttelse af kommunernes og sundhedsklyngernes arbejde er afgørende for, at vi kan give borgere og patienter sammenhængende forløb. Jeg er ikke i tvivl om, at de nye muligheder for at følge borgere og patienter på tværs kan styrke samarbejdet. Det handler jo om, at vi bruger de kræfter, vi har, på de rigtige indsatser.

Også hos Danske Regioner er der glæde over, at der er blevet bedre adgang til at se, hvilke kontaktpunkter patienterne har på tværs.

- Der er rigtig mange kontakter til det danske sundhedsvæsen hvert år, og de oplysninger bruger vi hele tiden til at udvikle kvaliteten af behandlingen i regionerne. Men vi har brug for bedre data på tværs af sektorer. Sundhedsdata på tværs giver os større viden om de patienter, der både har kontakt med sygehus, almen praksis og kommunen, og som kræver et tættere samarbejde mellem sektorerne. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan levere mere sammenhængende forløb for patienterne, siger vicedirektør Naja Warrer Iversen.

Tilgængeligt for alle

Løsningen er primært lavet til sundhedsvæsenet selv, men er tilgængelig for alle på eSundhed.

Planen er fremover at give adgang til flere data. Konkret arbejdes der på at koble socioøkonomiske data fra DREAM-databasen sammen med Sundhedsdata på tværs.

Det vil betyde, at man for eksempel kan sammenligne, hvor mange med forskellige kroniske sygdomme som er i arbejde på tværs af kommuner. Der er også planer om at få flere data ind fra almen praksis.

- Vi har data på rigtig mange ting i vores sundhedsvæsen, men de skal være overskuelige, hvis man skal kunne lære af dem og dermed give bedre sundhedstilbud til patienter og borgere. Derfor vil vi over de kommende år udbygge Sundhedsdata på tværs i samarbejde med kommuner, regioner og almen praksis, siger Vibeke van der Sprong.

Om Sundhedsdata på tværs

  • Skal øge tilgængelighed af nationale relevante sundhedsdata og derved skabe bedre grundlag for beslutningstagning i regioner, kommuner og almen praksis. 
  • Værktøjet benytter registre i Sundhedsdatastyrelsen og CPR-registeret til at skabe overblik og indsigt i fællespopulationer på tværs af sektorer og geografi. 
  • Værktøjet viser kun data på aggregeret niveau og ikke på personniveau.

Se mere om Sundhedsdata på tværs

Om sundhedsklynger

Sundhedsklyngerne er et formaliseret samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis etableret omkring hvert af de 21 akuthospitaler. Sundhedsklyngerne er oprettet for at skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen.