Fagspecifikke nyhedsbreve

Sundhedsdatastyrelsen udgiver en række fagspecifikke nyhedsbreve, som du har mulighed for at abonnere på.

Forskerservice

Er du forsker og har brug for data i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice søge om registerdata på sundhedsområdet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om Forskerservice

Overgang til ICD-11

Sundhedsdatastyrelsen udsender nyhedsbrev om status for implementering af den nye version af WHO’s internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande, ICD-11, i Danmark. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet om overgang til ICD-11

Digital løsning til graviditetsforløb

Sundhedsdatastyrelsen udvikler en ny digital løsning til graviditetsforløb, der erstatter papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om Digital løsning til graviditetsforløb

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om SOR

Den Nationale Serviceplatform (NSP)

NSP er den infrastruktur, som skal gøre det muligt at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om NSP

Et samlet patientoverblik

I programmet for et samlet patientoverblik udvikles og afprøves nye digitale løsninger, som skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om Et samlet patientoverblik

NPU-terminologi

NPU-terminologien er en international terminologi for det laboratoriemedicinske område.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om NPU

Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Det nationale PRO-sekretariat står for udbredelse af PRO, som er systematisk indsamling og brug af patientrapporterede oplysninger om helbredstilstand.
Tilmeld dig nyhedsbrevet om PRO

Sundhedsdatastyrelsens nyhedsservice

Udover de fagspecifikke nyhedsbreve har Sundhedsdatastyrelsen også en generel nyhedsservice, hvor du får direkte besked i din mailboks, så snart Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort en nyhed på hjemmesiden.
Tilmeld dig Sundhedsdatastyrelsens nyhedsservice