Nyheder

20.05.2016

Projekt peger på nye veje til digitalt samarbejde om patienter

Der er behov for at gå nye veje i det digitale samarbejde, hvis sygehusene, den kommunale sygepleje og almen praksis skal samarbejde bedre om patienter med komplekse sygdomsforløb. Det viser et projekt, som Sundhedsdatastyrelsen har deltaget i.

13.05.2016

Landspatientregistreret går ind i tilbudsfasen

Sundhedsdatastyrelsens udviklingsprojekt for Landspatientregisteret (LPR3) går nu ind i tilbudsfasen i forbindelse med, at de fem prækvalificerede tilbudsgivere i dag modtager udbudsmaterialet.

12.05.2016

Ny leder i Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen styrker Forskerservice med ansættelsen af en ny leder, som bl.a. skal strømline sagsgangene og gøre sagsbehandlingstiderne kortere.