Nyheder

16.12.2015

Ny rapport om produktiviteten i den danske sygehussektor

Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggør løbende produktiviteten i sygehussektoren. Nu foreligger den 11. rapport, som belyser produktivitetsudviklingen fra 2013 til 2014.

15.12.2015

Dødeligheden falder igen i 2014

Dødeligheden falder år for år - også i 2014. Den samlede dødelighed blandt danskerne er faldet lidt over 4 pct. på et år. Kræft er årsag til en stadig større del af dødsfaldene. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

14.12.2015

Flere får en kræftdiagnose

Antallet af nye kræfttilfælde stiger igen efter flere år med faldende incidens, befolkningssammensætningen taget i betragtning. Det viser opgørelsen fra Cancerregistret 2014, som offentliggøres i dag.

12.11.2015

Hver 13. nyfødte undfanget på en klinik

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsens IVF-register viser, at hver syvende påbegyndte fertilitetsbehandling i 2014 førte til graviditet. Graviditeterne resulterede for de danske behandlede kvinder i 4.549 babyer, som svarer til cirka hver 13. af en fødselsårgang.

01.11.2015

Etablering af Sundhedsdatastyrelsen

I dag etableres den nye sundhedsdatastyrelse, som skal medvirke til at gøre sundhedsvæsenet stærkere og mere sammenhængende ved hjælp af sundhedsdata.