Nyheder

01.02.2016

Sundhedsdatastyrelsen har i dag fået ny hjemmeside

Sundhedsdatastyrelsen har i dag lukket op for sin nye hjemmeside. På Sundhedsdatastyrelsen.dk kan du bl.a. se tal og analyser om befolkningens sundhed, følge arbejdet med at udvikle rammer og digitale løsninger til sundhedssektoren og se beskrivelser af nationale registre og services på sundhedsområdet.

18.12.2015

Flere borgere i medicinsk behandling for KOL

En ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der fra 2010 til 2014 er et fald i antallet af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), men flere kommer i medicinsk behandling for den kroniske sygdom.

16.12.2015

Ny rapport om produktiviteten i den danske sygehussektor

Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggør løbende produktiviteten i sygehussektoren. Nu foreligger den 11. rapport, som belyser produktivitetsudviklingen fra 2013 til 2014.

15.12.2015

Dødeligheden falder igen i 2014

Dødeligheden falder år for år - også i 2014. Den samlede dødelighed blandt danskerne er faldet lidt over 4 pct. på et år. Kræft er årsag til en stadig større del af dødsfaldene. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

14.12.2015

Flere får en kræftdiagnose

Antallet af nye kræfttilfælde stiger igen efter flere år med faldende incidens, befolkningssammensætningen taget i betragtning. Det viser opgørelsen fra Cancerregistret 2014, som offentliggøres i dag.