Nyheder

27.01.2023

Ny strategi for Sundhedsdatastyrelsen

Under overskriften ”I spidsen for samarbejdet om sundhedsdata og digitalisering i sundhedsvæsenet” sætter Sundhedsdatastyrelsens nye strategi retning for de kommende år.

27.01.2023

Flere nye kræfttilfælde

I 2021 blev der fundet 46.997 nye kræfttilfælde. Det er 4 procent mere end året før.

16.12.2022

Nye tal for kroniske sygdomme

Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser er blevet opdateret med tal for 2022.

13.12.2022

Konference om sundhedsdata

Sammen med WHO sætter vi over de næste tre dage fokus på brug af sundhedsdata til statistik og forskning.

31.08.2022

Sundhedsvæsenets ’telefonbog’ bliver mere robust

Regioner, statslige myndigheder, leverandører af sundheds-it og apoteker kan fremover få adgang til daglige opdateringer i Sundhedsvæsenets Organisationsregister via en ny system-til-system løsning.

31.08.2022

Kronikerhonorar vinder frem

Cirka 6 ud af 10 borgere med KOL eller type 2-diabetes er nu omfattet af kronikerhonoraret. Udviklingen er dog aftaget under covid-19.

21.06.2022

Fremtidens visitation til høreapparatbehandling kan blive digital

Hvis du har mistanke om, at du har brug for høreapparat, er du normalt nødt til at lægge vejen forbi ørelægen. Et nyt pilotprojekt peger dog på, at visitation til høreapparat kan foregå uden fysisk besøg hos ørelægen med både høj kvalitet og høj patientsikkerhed.