Nyheder

13.05.2020

Status på det nye Landspatientregister

I Sundhedsdatastyrelsen har vi tidligere annonceret, at vi kan genoptage prioriterede faste dataleverancer i 2. kvartal 2020. Forventningen er intakt på trods af, at COVID-19 præger arbejdet med at løse udfordringerne med det nye landspatientregister.

30.04.2020

Samarbejde om Covid-data til forskning

Interessen for COVID-19 og konsekvenserne af den igangværende epidemi er stor. Derfor etablerer Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice og Statens Serum Institut nu en løsning, der letter serviceringen af forskere, som har behov for COVID-19 data til deres forskning.

28.02.2020

Nogle lægers patienter genindlægges langt oftere

Blandt de alment praktiserende læger er der stor forskel på, hvor ofte deres patienter må genindlægges på sygehuset. Det viser Sundhedsdatastyrelsens nye analyse af uhensigtsmæssige sygehusophold.

27.02.2020

Omlægning af kronikerindsatsen ikke helt i mål

Kronikere skal i højere grad ses i almen praksis frem for på hospitalet. Sundhedsdatastyrelsens nye analyser viser, at selvom ordningen er godt i gang, er den ikke indført for alle borgere med KOL og type 2-diabetes.