Nyheder

24.02.2020

Ældre får ofte psykofarmaka uden anden behandling

Færre nye patienter får udskrevet psykofarmaka, og som regel suppleres den medicinske behandling med anden relevant behandling for børn og unge. Men hos de ældre borgere står den medicinske behandling ofte alene.

07.02.2020

Klar til registrering af coronavirus

Fremover kan sundhedspersonalet i det danske sygehusvæsen registrere eventuelle tilfælde af coronavirus i Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister. Koderne bruges bl.a. til fremtidige statistiske opgørelser, forskning og planlægning.

29.01.2020

Tak for indsatsen, Flemming

Onsdag d. 29. januar tager Sundhedsdatastyrelsen afsked med vicedirektør Flemming Christiansen, der efter ni år i koncernen har søgt nye udfordringer hos PwC.

19.12.2019

Status på det nye Landspatientregister

De tekniske udfordringer, der har forsinket dataleverancen til regioner, forskere m.fl., er ved at være løst, og Sundhedsdatastyrelsen forventer fortsat at kunne genoptage prioriterede faste leverancer i 2. kvartal 2020.

19.12.2019

Ved mistanke om kræft: 88 procent kommer i pakkeforløb

Langt de fleste, der undersøges i forbindelse med mistanke om kræft, kommer i planlagte udrednings- og behandlingsforløb – de såkaldte kræftpakker – som blev indført i 2008 for at forbedre kræftbehandlingen.

18.12.2019

17 gange om året: Så ofte er de ældre over 80 til lægen

Når du har rundet de 80, bliver du en flittig gæst hos lægen. Og på hospitalet. Det er udsigten ifølge Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse ’Nøgletal på ældreområdet’, der viser, at hele 97 procent af de ældre borgere på 80 år eller derover, er til lægen mindst én gang om året.