Om Sundhedsdatastyrelsen

I Sundhedsdatastyrelsen arbejder vi for at sikre bedre sundhed for de danske borgere gennem brug af data og ved at skabe digital sammenhæng i sundhedssektoren.

Brugen af sundhedsdata er en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen, og Danmark har nogle af de mest omfattende sundhedsregistre i verden. Vi bruger sundhedsdata til at styrke og udvikle sundhedsvæsenet og samtidig give den bedst mulige behandling til hver enkelt patient.

I Sundhedsdatastyrelsen er vi med til at levere sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet samt forsknings- og administrative formål i sundhedssektoren.

Sundhedsdatastyrelsen er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og blev etableret i november 2015. Styrelsen består af en direktion, et direktionssekretariat og syv afdelinger med i alt cirka 300 ansatte.

Vores kerneopgaver er:

Sundhedsdata og -registre

Vi driver, udvikler og vejleder om de nationale sundhedsregistre og sikrer på den måde omfattende og valide sundhedsdata til patientbehandling, udvikling, planlægning og forskning. Vi leverer sundhedsstatistikker og analyser af dødsårsager, sygdomsmønstre, medicin og aktivitet i sundhedssektoren og overvåger og følger op på politiske mål og aftaler med hensyn til kvalitet og effektivitet i sundhed.

Vi udvikler, vedligeholder og udstiller også klassifikationer af sygdomme og behandlinger og sundhedsfaglige terminologier og rådgiver om brugen.

Digitale sundhedsløsninger

Vi leder større projekter og programmer, der styrker koordineringen af digitaliseringen af sundhedssektoren. Vi står for it-løsninger som Den Nationale Serviceplatform, Medicinkortet, Aftaler, Stamkort, coronapas-appen og mange andre løsninger, der bruges i hele sundhedsvæsenet.

Ved at opstille fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur koordinerer vi arbejdet med sundhedsdata og it på tværs af det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsafregning og -finansiering

Vi vedligeholder og udvikler DRG-systemet, der understøtter de forskellige finansieringsformer i det danske sundhedsvæsen.

Cyber- og informationssikkerhed

Vi har ansvaret for at facilitere og koordinere indsatsen for at sikre cyber- og informationssikkerhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og i den danske sundhedssektor generelt.

It i Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vi sætter rammerne for og rådgiver om it-arkitektur og -standarder, projektmodeller og projektledelse, systemforvaltning, indkøb og leverandørstyring i Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern.