Om Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen blev etableret 1. november 2015 og er en del af Sundhedsministeriets koncern. Vi omsætter sundhedspolitiske målsætninger til konkrete løsninger, der fremmer et sundere Danmark.

Vi er cirka 300 medarbejdere, der med høj faglighed arbejder for at gøre Danmark sundere gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen:

  • Stiller sundhedsdata om aktivitet, økonomi og kvalitet til rådighed for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre centrale brugere
  • Styrker den overordnede digitalisering og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på informationssikkerhed.
  • Sikrer på en række områder dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling og forskning
  • Monitorerer og følger op på politiske mål og aftaler, bl.a. kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet.

Sundhedsdatastyrelsen er samtidig koncern it-funktion for Sundhedsministeriet.

Læs mere om Sundhedsdatastyrelsen og vores kerneopgaver