Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Åbent hus i Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen holder åbent hus for samarbejdspartnere og andre med interesse for sundhedsdata og tværgående it-løsninger to gange om året.

Kontakt

Det første åbent hus blev afholdt den 22. november 2017. Det handlede om styrelsens rolle ift. datadeling i sundhedsvæsenet, styrelsens arbejde med sikkerhed og hvilke it-projekter styrelsen barsler med.

Se slides fra arrangementet her (PDF)

Program den 22. november 2017

Velkomst
Direktør Lisbeth Nielsen fortalte om styrelsens rolle i Sundheds- og Ældreministeriet samt ift. det behandlende sundhedsvæsen.

Sundhedsdataprogrammet og den nye Sundhedsdataplatform
Afdelingschef Malene Højsted Kristensen fortalte om visionerne og status for det igangværende Sundhedsdataprogram, som løber til udgangen af 2018. Afdelingschef Jan Poulsen fortalte om den helt ny it-platform, Sunddataplatformen, som fundamentalt ændrer den måde styrelsen håndterer data fra de kommer ind til de formidles til internt og eksternt brug.

Sammenhæng i it-løsninger og komplekse patientforløb
I styrelsen arbejder vi kontinuerligt på at understøtte digitaliseringen af sundhedssektoren så tværgående kommunikation og arbejdsgange lettes til fordel for patientbehandling. Afdelingschef Anders Brahm fortalte om kommende it-projekter og programleder Tine Ohm Lauersen berettede om hvordan Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb letter deling af patientoplysninger på tværs af behandlingsenheder.

Hvordan arbejder Sundhedsdatastyrelsen med Cyber- og Informationssikkerhed?
Chefkonsulent Pia Jespersen berettede om styrelsens arbejde med EU's persondataforordning og de nationale sikkerhedsløsninger, som indgår i den fællesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet. Sektionsleder Peter Munch Jensen fortalte afslutningsvis om arbejdet med den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Lounge
Her var der mulighed for at stille spørgsmål direkte til oplægsholderne.