Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Åbent hus i Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen holder åbent hus for samarbejdspartnere og andre med interesse for sundhedsdata og tværgående it-løsninger to gange om året. Næste åbent hus er onsdag d. 22. november.

Kontakt

Kom til åbent hus i Sundhedsdatastyrelsen onsdag d. 22. november 2017 kl. 13-17 og hør om styrelsens rolle ift. datadeling i sundhedsvæsenet, styrelsens arbejde med sikkerhed og hvilke it-projekter styrelsen barsler med.

Program

13.00 Velkomst
v. Direktør Lisbeth Nielsen

13.15 Sundhedsdataprogrammet og den nye Sundhedsdataplatform
v. Afdelingschefer Jan Poulsen og Malene Højsted Kristensen
Sundhedsdatastyrelsen vil fortælle om visionerne og status for det igangværende Sundhedsdataprogram. Programmet løber til udgangen af 2018 og resulterer bl.a. i en helt ny IT-platform, som fundamentalt ændrer den måde styrelsen håndterer data fra de kommer ind til de formidles til internt og eksternt brug.

14.00 Sammenhæng i it-løsninger og komplekse patientforløb
v. Afdelingschef Anders Brahm og programleder Tine Ohm Laursen
I styrelsen vi arbejder kontinuerligt på at understøtte digitaliseringen af sundhedssektoren så tværgående kommunikation og arbejdsgange lettes til fordel for patientbehandling. Hør hvilke it-projekter styrelsen igangsætter det kommende års tid og hvordan Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb letter deling af patientoplysninger på tværs af behandlingsenheder.

14.40 Hvordan arbejder Sundhedsdatastyrelsen med Cyber- og Informationssikkerhed?
v. Sektionsleder Peter Munch Jensen og chefkonsulent Pia Jespersen
Her fortæller vi om styrelsens arbejde med den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, EU's persondataforordning og de nationale sikkerhedsløsninger, som indgår i den fællesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet.

15.30 Lounge
Her er der mulighed for at stille spørgsmål direkte til oplægsholderne over et glas vin og snacks.

Tid og Sted

Dato: 22. november 2017 
Tid: kl. 13-17
Sted: Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
”Gymnastiksalen” i bygning 43

Tilmelding

Begrænsede antal pladser -  derfor først til mølle!
Tilmeld dig hos Kristine Fjeldsted: krfj@sundhedsdata.dk