Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sundhedsdatastyrelsens årsrapport 2016

Sundhedsdatastyrelsens årsrapport indeholder regnskab, faglige resultater, målrapportering i forhold til resultatkontrakten med Sundheds- og Ældreministeriet og forventninger til det kommende år.

Kontakt

Flemming Christiansen E: flc@sundhedsdata.dk T: 7221 6832

Fordi Sundhedsdatastyrelsen blev oprettet den 1. november 2015 ved udskillelse fra Statens Serum Institut, men først med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016, har styrelsen indtil videre udgivet én årsrapport.

2016 er for Sundhedsdatastyrelsen for en stor dels vedkommende gået med etableringen af styrelsen herunder omorganisering samt oprettelsen af et nyt Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram. Derudover har styrelsens omkring 220 medarbejder arbejdet intenst med opgaver inden for informationssikkerhed, digitalisering af sundhedsvæsenet samt videreudvikling af Sundhedsdataprogrammet - blot for at nævne nogle få.  

I sin resultatkontrakt opnåede Sundhedsdatastyrelsen i 2016 en målopfyldelse på 90 procent, og det er vurderet som tilfredsstillende. Målopfyldelsen skal især ses i lyset af, at der i løbet af året er introduceret nye store opgaver i Sundhedsdatastyrelsen, herunder arbejdet med frasalg af vaccinesektoren på Statens Serum Institut.

Særligt værd at bemærke for 2016 er, at Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice har gjort en ekstraordinær indsats for at afvikle den ophobning af sager, som er sket over en årrække. Dermed er der sket en nedbringelse af sagspuklen i Forskerservice samtidig med, at sagsbehandlingen på nye sager i gennemsnit var på blot 26 dage i gennemsnit i 2016.

Fil

Årsrapport

Sundhedsdatastyrelsen Årsrapport 2016 (PDF)