Årsrapporter

Sundhedsdatastyrelsens årsrapport indeholder regnskab, faglige resultater, målrapportering i forhold til resultatkontrakten med Sundhedsministeriet og forventninger til det kommende år.

Fordi Sundhedsdatastyrelsen blev oprettet den 1. november 2015 ved udskillelse fra Statens Serum Institut, men først med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016 er styrelsens første årsrapport fra 2016.