Årsrapporter

Årsrapporterne indeholder regnskab, faglige resultater, målrapportering i forhold til mål- og resultatplanen.

Filer

Årsrapporter

Fordi Sundhedsdatastyrelsen blev oprettet den 1. november 2015 ved udskillelse fra Statens Serum Institut, men først med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016, er styrelsens første årsrapport fra 2016.