Arrangementer

Når Sundhedsdatastyrelsen afholder konferencer, temadage, kurser og andre arrangementer, kan du læse om dem her.

5. september 2024

National SNOMED CT-konference

EU støtter udviklingen af European Health Data Space, EHDS, ved at fremme brugen af standardiseret sundhedsterminologi. Derfor har Sundhedsdatastyrelsen igen i 2024 mulighed for at holde en EU-finansieret konference om SNOMED CT i Danmark.

SNOMED CT er den mest omfattende internationale sundhedsterminologi til brug for dokumentation af struktureret information i sundhedsvæsenets it-systemer. SNOMED CT dækker en række emner inden for blandt andet sundheds- og socialområdet og er derfor særligt velegnet som reference-terminologi, når data skal deles. 

På konferencen kan du blandt andet høre oplæg om: 

  • Status for SNOMED CT-projekter med deltagelse af Nationalt Release Center 
  • Aktuelle oplæg fra brugere af SNOMED CT i Danmark 

Læs mere og tilmeld dig til konferencen

Andre arrangementer

Patientrapporterede oplysninger

PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen afholder løbende seminarer, webinarer og konferencer.

Læs om kommende arrangementer om PRO