Arrangementer

Når Sundhedsdatastyrelsen afholder konferencer, temadage, kurser og andre arrangementer, kan du læse om dem her.

9.-10. november 2023

Data og styring i sundhedsvæsenet

I kølvandet på en periode, hvor de gængse styringsværktøjer har været sat ud af drift, er det tid til at spørge – hvordan skal styringen af fremtidens sundhedsvæsen foregå? Hvordan kan data understøtte dette arbejde? Hvilke muligheder giver nye datakilder? Hvilken slags ledelsesinformation er der brug for?

Det vil konferencen forsøge at give et bud på både ud fra et kommunalt, regionalt og tværsektorielt perspektiv. Der vil være oplægsholdere både fra kommuner og regioner – nogle med fokus tæt på driften, andre med et mere overordnet styringsfokus.

Læs mere og tilmeld dig til konferencen

Andre arrangementer

Patientrapporterede oplysninger

PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen afholder løbende seminarer, webinarer og konferencer.

Læs om kommende arrangementer om PRO