Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Folkemødet 2019

Sundhedsdatastyrelsens arrangementer på Folkemødet i Allinge 13.-16. juni 2019

Sundhedsdatastyrelsen samarbejder med Danmarks Statistik og VIVE om arrangementsteltet ’#Faktaboksen’ på plads J18 på Kæmpestranden, hvor vi har fem arrangementer:

Dine sundhedsdata - dine rettigheder!

Torsdag den 13. juni kl. 15.00-16.00

* Hvorfor er det godt for dig at give sundhedsvæsenet dine data? * Hvad gør sundhedsvæsenet med dine data? * Passer vi godt nok på dem? * Hvad har du ret til?

Panel:

 • Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen og for det etiske udvalg i Verdenslægeforeningen (WMA)
 • Klaus Høyer, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab v. KU (bogaktuel m ’Hvem skal bruge sundhedsdata - og til hvad?’)
 • Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
 • Anne-Marie Axø Gerdes, formand for Det Etiske Råd
 • Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

Ordstyrer:

 • Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

eSundhed.dk – danskernes sundhed i tal og grafer

Fredag den 14. juni kl. 9.00-10.00

* Din kilde til viden om sundhedsvæsenet og danskernes sundhed * Hør hvorfor eSundhed.dk er en vigtig kilde til gode historier, og hvordan du kan udnytte denne gratis service som journalist eller som anden sundhedsinteresseret

Digital nærkontakt med patienterne

Fredag den 14. juni kl. 13.30-14.30

* Forbedrer patienters digitale indrapportering af data (PRO) deres forløb i sundhedsvæsenet? * Giver det mere medindflydelse på behandlingen? * Giver det bedre data? * Hvad betyder det for de digitalt svage patienter? 

Panel:

 • Karen Marie Lyng, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen
 • Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af bestyrelsen for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 • Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter
 • Julie L.L. Kofoed – patient med erfaringer med PRO

Ordstyrer:

 • Flemming Christiansen, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen

Gør data os sundere?

Lørdag den 15. juni kl. 10.30-11.30

* Sundhedsdata til forskning – til hvad? Til hvem? * Til gavn for behandling i sundhedsvæsenet – hvordan?

Panel:

 • Joanna Phermchai-Nielsen, sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsen
 • Anette Tønnes Pedersen, overlæge og forsker på Rigshospitalet
 • Henning Langberg, direktør for Copenhagen Healthtech Cluster / Data redder Liv
 • Frederik Knud Nielsen, medicinsk rådgiver, Novartis Healthcare
 • Christina Frøslev-Friis, speciallæge og medlem af bestyrelsen i Lægeforeningen og Yngre Læger

Ordstyrer:

 • Karen Dich, journalist og kommunikationskonsulent

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Lørdag den 15. juni kl. 12.00-13.00

* Hvad er der behov for? * Hvad kan forbedres til gavn for sundhedsvæsen som borgere? * Hvad vil et samlet patientoverblik betyde? 

Panel:

 • Nanna Skovgaard, kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet
 • Mette Harbo, digitaliseringschef i Københavns Kommune
 • Nadia Friis-Thomsen, sygeplejerske og sundhedsfaglig koordinator i Frederikshavn Kommune
 • Peter Juul Jensen, oversygeplejerske på Bornholms Sygehus
 • Kathri B. Marcussen, praktiserende læge, Rønne
 • Morten Freil, direktør i Danske Patienter
 • Mogens G. Nielsen, pårørende og medlem af Programkomiteen for ’Medicin uden skade’

Ordstyrer:

 • Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

 

 

Sundhedsdatastyrelsen i andres arrangementer

 

Kunstig intelligens, biometri og etik

Torsdag den 13. juni kl. 17.00-17.45 - K16 – Databasen (Kirkepladsen)

Deltager fra SDS: Direktør Lisbeth Nielsen

Arr.: KMD

 

3 sundhedsapps: præsentation, sammenhæng og fremtidsplaner

Fredag den 14. juni kl. 11.00-11.45 - J25 - MedCom - det danske sundhedsdatanet (Kæmpestranden)

Deltager fra SDS: Teamleder Lars Seidelin Knutsson

Arr.: MedCom og PLO

 

Passer det offentlige godt nok på vores data?

Fredag den 14. juni kl. 12.00-13.00 - Danchell debattelt, A38 (Danchells Anlæg)

Deltager fra SDS: Vicedirektør Flemming Christiansen

Arr.: PricewaterhouseCoopers

 

Skal min læge være digital? – dilemmaer i almen praksis

Fredag den 14. juni kl. 13.30-14.15 - F8 - Danske Regioner (ved Folkemødehuset)

Deltager fra SDS: Direktør Lisbeth Nielsen

Arr.: PLO, Danske Regioner og Danske Patienter

 

Hvordan kan flere data og læger i klynger øge kvaliteten i almen praksis?

Fredag den 14. juni kl. 14.00-15.00 - J25 - MedCom - det danske sundhedsdatanet (Kæmpestranden)

Deltager fra SDS: Direktør Lisbeth Nielsen

Arr.: MedCom og Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

 

Fremtidens Sundhed - en sundhed i balance?

Lørdag den 15. juni kl 17.30-18.30 – J 45 Det fælles sundhedstelt (Kæmpestranden)

Deltager fra SDS: Direktør Lisbeth Nielsen

Arr.: Komiteen for Sundhedsoplysning